Samegutt ny leder av AUF Finnmark

– Det føles helt fantastisk, det har vært noe jeg har jobbet mot i masse år, sier den nyvalgte lederen Håkon Kristian Haldorsen.

Håkon Haldorsen

17 åringen sier at han er klar for å fremme det samiske i området.

Foto: Håkon Haldorsen

17 åringen var i forrige periode fylkesstyremedlem og har klare mål for nye oppgaver.

– Jeg vil jobbe med å styrke AUF i Finnmark, styrke kontakten med medlemmene og styrke oss som organisasjon.

Det var under Finnmark AUF sitt årsmøte i helga at Håkon Kristian Haldorsen fra Alta ble valgt som leder i AUF sitt fylkeslag i Finnmark.

Fronte Sápmi

Den unge politikeren har overordnet ansvar for AUF organisasjonen i Finnmark og vil også jobbe for å fremme samisk politikk.

– Vi skal velge representant til same politisk råd, lytte og høre på den samiske befolkningen og se problemene slik at vi kan fronte Sápmi og ha skikkelig god politikk på området.

Altaværingen peker på flere forskjellige politiske saker som kommer til å være ekstra viktige for han i tiden som kommer. Blant annet er han opptatt av få en bedre psykisk helse for unge.

– Mine hjertesaker er "en bedre psykisk helse for unge" hvor ungdom skal ha det lettere å ha det tungt. AUF i Finnmark skal sette ned psykisk helse utvalg nå snart som skal jobbe med politikk for en god psykisk helse.

Finnmark AUF

Under årsmøtet i helga ble det stemt fram blant annet en ny leder for Finnmark AUF.

Foto: Håkon Haldorsen

Nytt fylkesstyre

I det nye styret sitter det representanter som er geografisk spredt.

Fylkestyret

Leder: Håkon Kristian Haldorsen, Alta AUF

Politisk nestleder: Guro Vollan Nilsen. Nordkapp AUF

Organisatorisk nestleder med ansvar med økonomi: Ørjan Pedersen, Hammerfest AUF

Styremedlem med ansvar for likestilling og inkludering: Ulrika Louisa Snowden. Kautokeino AUF.

Styremedlem med ansvar for miljø og klima: Jan Egil Høgden, Karasjok AUF

Styremedlem med ansvar for skole og arbeid: Elisabeth Myrland, Alta AUF

Styremedlem med ansvar for internasjonalt: Thomas Grønnli Pettersen, Alta AUF.

Representant til styret Finnmark Arbeiderparti: Håkon Kristian Haldorsen

Landsstyret: Håkon Kristian Haldorsen og Guro Vollan Nilsen