NRK Meny
Normal

Háhkan hávggas lassi-ealáhusa

Hávgabivdu ja hávgaguollegáhkku galgá sutnje addit lassitiednasa boahtte áigges, nu lohká Terje Danielsen, gii jávrriin áigu viežžat eallámuša.

Terje Danielsena hávgaguollegáhkut

Terje Danielsena hávgaguollegáhkut

Foto: Thoralf Balto

Ášši doaimmaha Thoralf Balto

Son lea álgán hávggaid bivdit ja dain ráhkadit guollegáhkkuid. Terje Danielsen jáhkká dán addit sutnje lassi tiednasa boahtte áiggis, go son vásiha ahte leat valjjis hávggat sis Finnmárkku jávrriin. Son lea álgán bivdit hávggaid dannego olbmot unnán bivdet ja geavahit dáid guoliid.

Vuovdá hávgaguollegáhkuid meassás

Terje Danielsen

Terje Danielsen

Foto: Thoralf Balto

Badjelaš viđaloht jahkkásaš olmmái, Terje Danielsen, ii loga dáinna bargan gal guhkes áiggi. Lea vuos álgo dásis dáinna prošeavttain. Lea vuos ordnen alcces bargoneavvuid nu ahte beassá álgit buorebut bivdit. Dál lohká Danielsen iežas vuos iskkan jávrriid, ja lea bivdán dan meare ahte geahččala vuovdit ja čájehit iežas buktaga. Sámi borramuš meassásKárášjogas son lei fállamin iežas guollegáhkuid.

Hávggat vaikke vuovdit

Guolli gal lea doarvái Sis Finnmárkku jávrriin, lohká Terje Danielsen. Muhto ii áiggošii gal dušše dáinna doaimmain eallit. Dát galggšii leat sutnje baicce lassitietnasin.

Leavdnjalaš gii lea fárren Kárášjohkii

Terje Danielsen lea Leavdjalaš ja lea doppe bajás šaddan. Dás muhttin jágiid áigi son gávnai guoimmi Kárášjogas. Iežas lohká máŋggaloht jagi jurddašan bivdit hávggaid, ráhkadit guollegáhkuid dain ja de vuovdit daid. Maŋŋá go fárrii Kárášjohkii ja Idjajávri šáttai lágabui, de ii lean eará go álgit. Álkkit lea maid fievrredit guliid go dál ássá lagabus jávrri.

Hávgabivddu oktavuođas goddá son maid eará guliid ja daid maid áigu vuovdigoahtit boahtte áigges, ja nu áigu ge viiddidit sis eatnam guollebivdduin.

Jávreguolit

Jávreguolit

Foto: Anne Olli

Terje Danielsen lea movttagit álgán dáinna bargguin ja navdá dáinna bargguin alcces nagadit oažžut lassitietnasa. Hávgaguollegáhkut manne bures Kárášjoga Borramušmeassás, go ollugat han leat borran hávgagáhkuid maid son fálai.