Hopp til innhold

Haddenággu dolkada

Norgga stuorámus boazonjuovahaga eaiggát, Thor Aage Pedersen, lea dolkan gullamis ahte son verroša go mahká ii mávsse boazoeaiggádiidda dan hatti maid sii ánssášivčče; bohccuid kvalitehta ja deattu ektui.

Thor Aage Pedersen om importkvoten
Foto: Harry Johansen / NRK

Danne lea maid sutnje illosáhkan ahte eiseválddit dál leat ráhkadahttimin oktasaš njuolggadusaid dasa mo njuovahagat galggašedje meroštallat dahje klassifieret bohccuid.

Sávahahtti dilli

Son lohká oktasaš njuolggadusaid buot Norgga njuovahagaide sáhttit eastadit boahtteáiggis šaddamis nákku boazoeiggádiiguin go galget meroštallat guđe luohkkáide bohccogorudat gullet.

NRK Sápmi leat geahčadan mo norgga boazonjuovahagat meroštallet dahje klassifiserejit bohccuid. Norgga 20 njuovahagas leat stuora erohusat.

Njuolggadusaid haga

Dál eai leat Norgga boazonjuovahagain makkárge oktasaš njuolggadusat mo meroštallat gorudiid iešguđege hadde-luohkkáide.
Almma bealakeahtes darkkisteame mearredit njuovahagat ieža makkar haddeluohkkai juohke boazu gulla.Váidin orgána váilo. Ja almmolaš dieđut mot fitnodagat klassifiserejit eai gávdno.

Haddeeahpádusat

Norgga boazosápmelaččaid Riikasearvi vásiha ahte boazoeaiggádat leat duhtameahttumat go eai dieđe ožžot go sii dan hatti maid ánššašit bohccuid ovddas maid vuvdet njuovahagaide.

Ollugat vásihit gorudiid mannet vuolit haddeluohkkái go maid galggaše.
NBR jođiha dál barggu gavnnahit oktasaš njuolggadusaid njuovahagaide, áiddo nu mo eanandoalusge leat.

Thor Aage Pedersen ipmirda ahte muhtin boazoeaiggádat leat duhtameahttumat muhto son ii loga sáhttit máksit buori hatti bierggus mas lea heajos kvalitehta.
Guldal:

Korte nyheter

 • Evakueringene i Troms videreføres

  Politiet i Troms informerer lørdag ettermiddag om at evakueringa av de 22 innbyggerne i Breivikeidet, Oldervik, Vasstrand i Tromsø kommune, samt de berørte beboerne på Reinøya i Karlsøy kommune, videreføres.

  Skredsituasjonen er uendret i Troms, og politimester i Troms har derfor besluttet å videreføre evakuering på Reinøya, Oldervik, Breivikeidet og Vasstrand inntil videre.

  Politimesterens beslutning er gjort etter anbefaling fra kommunene og aktører med skredfaglig kompetanse.

  Lørdag og søndag vil det gjøres skredundersøkelser på lokasjonene som er evakuert. Det vil gjøres daglige vurderinger om evakueringen skal oppheves.

  De evakuerte blir orientert av sine kommuner.

 • Venter 1.000 skiturister, men får ikke sendt SMS om snøskredfare

  De får ikke lov å sende ut SMS om snøskredfare på egenhånd, derfor ber nå Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen om en najsonal varslingstjeneste.

  – Justis- og beredskapsdepartementet må ta et overordnet ansvar for å sørge for skikkelig informasjon og varsling til alle som besøker Troms.

  To utenlandske skiturister omkom i skred i Lyngen og Nordreisa fredag. Begge stedene var det svært dårlig vær.

  – Det var tidenes dårligste 31. mars. Det var 10 meters sikt, og enda er det hundrevis av turister som beveger seg ute i fjellene. Det tyder på at vi ikke gjør en god nok jobb på forebygging. Jeg føler litt maktesløshet, vi opplyser overalt der vi har mulighet, sier Johnsen.

 • – Folk isolert av snøskred mangler mat og medisin

  Etter varsler om at mennesker isolert av snøskred mangler mat og medisiner, setter Finnmark Røde Kors alle frivillige i beredskap. Det melder Røde Kors i en pressemelding.

  – Vi har lørdag fått de første rapportene om at mennesker som er isolert ikke har tilgang på mat og i noen tilfeller medisiner, så det haster å få hjulpet mennesker som nå er rammet av de mange snøskredene, sier Anette Kristiansen Karlsen, distriktsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps i Finnmark.

  Politiet sier til NRK at de ikke er kjent med at folk som er isolert mangler mat og medisiner.