Reineier dømt for underrapportering

I fem år rapporterte en reineier i Vest-Finnmark om at han har 599 dyr, mens i realiteten var flokken betydelig større. Nå er han dømt for å ha avgitt både falsk forklaring og bedrageri. Reineieren ble dømt til fengsel i 30 dager.

Reinsdyr

Arkivbilde: Illustrasjon av reinsdyr.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

I dommen til Indre-Finnmark tingrett kommer det frem at reineieren fra Vest-Finnmark har erkjent at han har mer enn 800 dyr. Reineieren forklarte i retten at han kan ha mistet tellingen og oversikten på grunn av sammenblandinger med andre reinflokker, men retten festet ikke lit til dette.

I dommen kommer det frem at det er usannsynlig å ha 200 dyr i andres flokker uten å kjenne til dette.

I dommen kommer det frem at han har bevisst forledet reindriftsmyndighetene med underrapportering. Når en reineier har færre enn 600 dyr, så får de ekstra tilskudd. Den dømte fikk 145 000 kroner i ekstra tilskudd, som han ikke var berettiget til å få utbetalt.

Alle med færre enn 600 dyr får reindriftstilskudd

Reineiere har mulighet til å søke om tilskudd til reindriftsnæringen og ett av vilkårene for å få tilskuddet var at reineier eide færre enn 600 rein. I retten ble det opplyst av Tone Frantzen Seppola, seksjonssjef ved Landbruksdepartementet avdeling Alta, at tilskuddet var ment å være et incentiv for reineiere å holde reintallet nede.

– Målet vårt er at vi ønsker at alt tilskuddsbetaling skal være riktig, og når det er uriktig må vi gjøre noe med det, sier seksjonsleder Tone Seppola i en kommentar til NRK.

Saken gjelder kun for reindriftsåret 2009/2010, de andre fire tidligere rapporteringer er foreldet.

Offentlig telling visste avvik

Det var under de offentlige tellinger i 2011 at avviket eller underrapporteringen ble avdekket. Reineieren mente at den offentlige tellingen kunne være uriktig da det er stor likhet mellom hans reinmerke og farens reinmerke. Han påsto at han og faren stadig vekk er innbyrdes uenige om hvem reinen tilhører ut ifra merket og således måtte «njavkkat», det vil si å stryke på reinens øre for å kjenne på merket for å fastslå hvem reinen tilhører.

Han sådde også tvil om merkekyndige som teller dyr har god nok kompetanse, men reindriftsmyndigheten forklarte at de offentlige kontrollørene er fagfolk, de er «ikke hentet fra gaten».

Retten finner det derimot formildende at saken har tatt lang tid. Både politiet og reindriftsmyndighetene har brukt over tre år å behandle saken.

Reineieren dømmes til fengsel i 30 dager og må betale 3 000 kroner i saksomkostninger til staten.