Guovttes dušše ikte eahket

Ikte eahket duššái dievdu Bállágis, Nordlánddas go gáhččái eret fatnasis. Nubbi dievdu gii lei seamma fatnasis beasái gáddái. Gádjunveahka geahččaledje oadjut heakka olbmái, muhto eai lihkostuvvva. Dievdu gii duššái lei čiežalogjiagin. Politiijat eai sáhte addit eanet dieđuid vuos, ahte lei duššan olmmái Bálágis eret.

Maŋŋit ikte eahket duššái olmmoš Sortlándda guovllus go biila mas olmmái lei beaškehii bávtti vuostá. Biillas ledje viđás, golmmás leat dearvan muhto njeallját olbmo dilli lea eahkesihkkár dadja Gaska-Hålogalandda politiijaguovllu operášunjođiheaddji Stein Wilhelmsen.