NSR válljemin ođđa ráđđelahttu

Sihke Guovddášbellodat ja Johttisápmelaččaid listu áiggošeigga beassat Sámediggeráđđái. – Luksusváttisvuohta, vástida presideanta Aili Keskitalo, gii ii bala dálá ovttasbargojoavkku luoddaneames.

Sametingsrådet 2017

Massiiga go Johttisápmelaččaid listu ja Åarjel-Saemiej Gïelh iežaska ráđđesaji Guovddášbellodahkii, vai beassá go Johttisápmelaččaid listtu Biret Marie P.E. Eira joatkit Sámedikki ráđđelahttun?

Foto: Nils Johan Heatta / NRK

Goabbá beassá Sámediggeráđđái - Guovddášbellodat vai Johttisápmelaččaid listu?

– Mii háliidit buohkat ráđđái, dadjá Johttisápmelaččaid listtu Berit Marie P. E. Eira.

Maiddái Guovddášbellodaga Cecilie Hansen lohká iežaset ovddidan šiehtadallamiiguin ahte dáhtošedje ráđđesaji.

NSR ferte dál iežas ovttasbargoguimmiiguin čállit ođđa ovttasbargošiehtadusa ja šiehtadit guhtemuš sis beassá ráđđái.

Berit Marie E. Eira

Berit Marie P. E. Eira sávašii beassat joatkit ráđđelahttun.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Go johttisápmelaččaid listtu Berit Marie P. E. Eira guovtti jagi áigodat ráđđelahttun nogai de galggai ovttasbargošiehtadusa mielde Åarjel-Saemiej Gïelh Ellinor Marita Jåma joatkkit su sadjái boahtit. Muhto go Jåma válljii joatkit NBR jođiheaddjin giđđat, de dat lea buktán vuorddekeahtes hástalusaid ráđđái.

Aili Keskitalo

Sámediggeepresideanta Aili Keskitalo jáhkká nákcet čoavdit dán iežaset ovttasbargoguimmiiguin.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

– Mis lei šiehtadus, ja go okta min ovttasbargoguimmiiguin ii sáhttán ollašuhttit dán šiehtadusa, de leat dál bargamin gávdnat čovdosa dasa. Doppe leat ollu čeahpes olbmot, geat sáhttet deavdit dien guoros saji mii lea Sámediggeráđis dál, dadjá sámediggepresideanta Aili Keskitalo.

Ságastallamat joatkašuvvet

NSR ulbmilin lea joatkit dan buori ovttasbarggu mii lea leamaš Muohtačalmmit koalašuvnna siskkobealde ja galget ain ságastallat iežaset ovttasbargoguimmiiguin, dadjá Keskitalo.

Ráđđesadji geasuha

Johttisápmelaččaid listtu Berit Marie P. E. Eira gii guokte maŋemuš jagi leamaš ráđđelahttun, dadjá ráđđesaji leat dehálažžan go doppe beassá leat mielde bargamin ráđi áššiiguin nu maid leat mielde váikkuheamen.

– Die lea dakkár sadji masa várra buot NSR ovttasbargoguoimmit háliidit, dadjá Johttisápmelaččaid listtu Berit Marie P. E. Eira.

Buot ovttasbargoguoimmit leat ovddidan iežaset sávaldagaid ja gáibádusaid, muhto maid sii Johttisápmelaččaid listtu bealis leat sávvan ja gáibidan, dan dat gal ii hálit Berit Marie P.E. Eira almmuhit.

Cecilie Hansen

Guovddášbellodaga Cecilie Hansen mieđiha iežaset dáhtton ráđđelahttosaji.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Guovddášbellodaga Cecilie Hansen dadjá maid iežaset ovddidan ahte sin bellodat lea gearggus váldit ráđđelahttosaji. Ráđđelahttun lea vejolaš čalmmustahttit ja ovddidit bellodaga politihka ja maiddái váikkuhit áššiide maiguin sámediggeráđđi bargá, dadjá Hansen.

Eambbo dramatihkka go dan maid háliidit dovddahit

Cecilie Hansen ii hálit dadjat maid Guovddášbellodat oaivvilda dasa go Johttisápmelaččaid listtu maid dáhtošii ráđđelahttosaji. Go sis lea ain dáhttu joatkit dáinna buriin ovttasbargguin mii dássážii lea leamaš Muohtačalmmit koalašuvnnas.

Go buohkat dáhttot ráđđelahttu saji, de dáidá dát leat šiehtadaladettiin stuorát čuolbma go dat maid dovddahehpet?

– Nie han leage politihkka. Dat leat šiehtadallamat, don galggat váldit ja addit, ja seammás galggat duhtadit ja bargat sin ovddas geat leat válljen du ovddastit álbmoga ja servvodaga, loahpaha Hansen.

Guovddášbellodat lea NSR goalmmát ovttasbargobellodat. Sis ii leat ráđđelahttu, muhto politihkalaš ráđđeaddi, gii jođiha plána- ja finánsalávdegotti ja jođiha posišuvdnajoavkku siskkáldas vuođđoealáhuslávdegotti.

Galggašii čielggas gii lea ráđis boahtte Sámedikki plenumčoahkkimii mii lea čakčamánu 23.-27.beaivái.