Guorahallojuvvošgo dáruiduhttin?

Geassemánus mearrida Stuoradiggi ásahitgo nu gohčoduvvon duohtavuođa- ja seanadankommišuvnna guorahallan dihtii mo dáruiduhttin lea čuohcan ja váikkuhan sápmelaččaide ja kvenaide. Earretgo Sosialisttalaš Gurutbellodaga áirasat, geat lunddolaččat dieđusge šaddet doarjut iežaset bellodaga evttohusa, de leat Gurut ja Birasbellodat áidna bellodagat mat dál juo leat mearridan jienastit kommišuvnna ásaheami beali.

Korte nyheter

 • Viktig med samisk, men stemmer imot

  – Det er viktig å opprettholde samiske språk, men vi blir likevel å stemme imot. Det uttalte Tommy Wist (Frp) under dagens bystyremøte i Bodø kommune under budsjettdebatten. Saken han kom inn på der er om Bodø kommune skal søke om å bli en samisk språkforvaltningskommune. – De verbalene fra de ulike partiene blir vi å støtte. Ikke alle, men mange av dem, fordi de er støttbare. Når det gjelder verbal fem fra posisjonen om samisk språk, så blir nok ikke vi å støtte den. Vi er enige om at det er viktig for Norge å opprettholde samiske språk. Bare så det er sagt, selv om vi kommer til å stemme imot, signaliserte Wist fra talerstolen.

  Bodø bystyre Tommy Wist (Frp)
  Foto: Bodø kommune / Skjermdump
 • Deanu gielda soaitá fas njihtton

  Deanu gielda soaitá fas njihtton. Dás lea sáhka 400.000 ruvnnus dearvvašvuođaossodagas. Ášši lea loktejuvvon ovdagoddečoahkkimii, gitta uvssaid duohken.

  Gurutbellodaga Børre Steinar Børresen loktii ášši otná gielddastivrračoahkkimii ja jearai mo ášši lea čuovvuluvvon.

  Tana rådhus
  Foto: Erik Andreassen
 • Nordkalottfolket vil effektivisere

  Nordkalottfolket vil redusere sametingets administrasjon med 23 mill. kr neste år for å kunne styrke satsing på næringer, kyst og sjøsamiske rettigheter med totalt 24 millioner kr.

  Partiet fikk ikke tilslutning til forslaget under behandlingen av sametingets budsjett.