Guorahallat vejolašvuođaid

Davvi Dearvvašvuođa direktevra háliida ahte Helgelándda várás guorahallet viidáseappot vejolašvuođa doaimmahit guokte buohcce-viesu Helgelánddas. Maŋŋá otná stivrračoahkkima de dáidá Helgelánda-buohcceviessu oažžut dieđu guorahallat golbma ieš guđet buohcciviessomálle. Ieža Helgelánda-buohcceviessu háliidedje guođđit guovtti buohcceviesu árvalusa, muhto dasa ii mieđit beaivválaš jođiheaddji Lars Vorland.