NRK Meny

Guollebiepmahatealáhus ja dihkki

Guollebiepmahatealáhus nagodii 2015:s doalahit njiŋŋelasluossadihkkedási biepmahasrusttegiin vuollelis go 2002-2014 áigodagas. Vaikko vel luossadihkki lea gierdagoahtán eambbo ja eambbo dán dihkkemirkko. Muhto dát boađus ii boahtán gal hálbái go buohtastahttá 2014:in, dan sivas go dál lassánii hydrogenperoksida geavaheapmi 33:n proseanttain. Dan čállá Norges Sjømatråd:a preassadieđáhusastis.