Gunnar Nilsen

Gunnar Nilsen er 4. kandidat på Aps liste i valgkrets 3.

Gunnar Nilsen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han er født 15.6.1954. Bosatt i Alta. Jobber i Alta Kraftlag. Prosjektleder.

I kommunen var 788 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele valgkretsen var det 1.736 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Gunnar Nilsen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

421 607

372 689

137 872

2007

410 577

384 886

133 601

Roller

Han står oppført som styremedlem i El & It Forbundet Finnmark. Leif B. Mækinen som er 3. kandidat på SVs liste i valgkrets 3 , er også styremedlem i samme forbund.

Nilsen er varamedlem til kommunestyret i Alta, og hovedutvalget for helse- og sosial.