Gry-Kristina Fors

Gry-Kristina Fors er 12. kandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 3.

Hun er født 14. oktober 1958. Bosatt på Storslett i Nordreisa kommune. Hun er lektor.

I kommunen var 122 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 1.736 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Gry-Kristina Fors

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

67 026

0

14 688

2007

0

0

7 765

Roller

Hun står oppført som styremedlem i Samiid Duodji. Daglig leder er Magnhild Mathisen, mens styreleder er Anders Samuelsen Buljo.