Hopp til innhold

Utvinningsområdet skal bli åtte ganger større

Kinesiskeide Elkem planlegger en kraftig utvidelse av sin gruvevirksomhet i Austertana i Øst-Finnmark, midt i et viktig reinbeiteområde.

Elkem Tana, Austertana

Utvinningsområdet skal bli åtte ganger større enn dagens.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Lokale reindriftsutøvere er skeptiske til utvidelsesplanene:

– Jeg legger ikke skjul på at vi er svært urolig for hva dette kan føre til, sier Frode Utsi, leder i reinbeitedistrikt 7, Rákkonjárga.

Frode Utsi

Reingjerdet til Frode Utsi og de andre reindriftsutøvere i reinbeitedistrikt 7, ligger bare halvannen mil unna dagens utvinningsområde.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

De har hittil levd i fordragelighet med den kinesiske gruvegiganten. God dialog har vært forutsetninga. Utsi er derfor på nåværende tidspunkt forsiktig med å diskutere utvidelsesplanene gjennom media. Han ønsker ikke å fremprovosere en unødvendig debatt.

– Vi avventer noen viktige dokumenter før vi kan si noe mer om disse planene. Men utvidelsen vil helt klart beslaglegge viktige beiteområder, og vil i tillegg skape store utfordringer i forbindelse med flytting, kalvemerking og slakting, forteller Utsi.

Orføreren jubler

Frank Martin Ingilæ på sitt kontor

Tanaordfører Frank Martin Ingilæ legger en del forutsetninger for sitt ja til utvidelsesplanene.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Utvinningsområdet til Elkem Tana skal etter planen bli åtte ganger større enn dagens, noe som vil forlenge levetiden med 50 år. Dagens levetid er begrenset til cirka 30 år.

Men utvidelsesplanen må i følge plan- og byngingsloven få godkjenningsstempel av Tana kommunestyre. Ordfører Frank Martin Ingilæ (Ap) gir klarsignal:

– Kvartsittbruddet er en viktig hjørnesteinsbedrift i Austertana. Det er derfor svært positivt at de tenker å sikre virksomheten for lang tid fremover, svarer Ingilæ.

Skaper viktige arbeidsplasser

Han forutsetter at Elkem viderefører den gode dialogen de hittil har hatt med reindriftsnæringen.

– Det er umåtelig viktig at de sammen finner gode løsninger slik at det er mulig for reindrifta og gruvevirksomheten fortsatt å leve side om side, sier ordføreren.

Elkem Tana er et av verdens største kvartsittutbrudd med årlig uttak på om lag en million tonn kvartsitt. Totalt gir dette 41 arbeidsplasser i Tana.

Kvartsitten fraktes til hele verden, men hovedsakelige til smelteverk i Norge, Sverige og Island og brukes blant annet i jern, silikon, gummi, kosmetikk og elektronikk

Har mange fortrinn

Elkem Tana regnes for å ha flere viktige fortrinn som er med på å sikre muligheter for videre drift. Herunder nevnes:

 • Viktige kvaliteter og relativt stor ressurs, stabil og forutsigbar leverandør.
 • Nærhet til havn, all transport over på båt – kort transport
 • Relativt mange smelteverk og mulig kunder innenfor mulig transportområde
 • Tilgang på viktig kunnskap gjennom moderselskapet Elkem

Les også: – Gruvedrift nødvendig for samisk kultur

Korte nyheter

 • Stenvik og Hellerslia innstilt til dommerstillinger i Høyesterett

  Innstillingsrådet for dommere har innstilt fire søkere til to ledige stillinger ved Norges Høyesterett:

  Advokat Are Stenvik (Oslo)

  Lagdommer Thom Arne Hellerslia (Drammen)

  Lagdommer Anette Isachsen Kræmer (Jar)

  Lagmann Christian Lund (Oslo)

  De to øverste på lista regnes å være sikret plass, og blir etter all sannsynlighet nye dommere i Høyesterett.

  Utnevnelsene skjer formelt i statsråd, og det vanlige er at regjeringen følger innstillingen fra Innstillingsrådet for dommere.

  Rett24 omtalte utnevnelsen først.

  Høyesterettsdommerne som skal erstattes er Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy, som begge går av fra sommeren.

  15 søkere meldte seg, og nesten samtlige var fra østlandsområdet.

  Høyesterett
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Oidnet guovžžaid masá beaivválaččat

  Kárášjogas leat olbmot masá beaivválaččat oaidnán guovžžaid maŋimuš vahku.

  Sátnejođiheaddji Svein Atle Somby lea dáhtton heahtečoahkkima Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddjiin dán ášši geažil.

  – Olu olbmot Kárášjogas eai šat duostta váccašit olgun daid lagaš bálgáid mielde vuvddiin ja mehciin, mat leat dás dastán márkanbáikki ja sin stobuid lahka, lohká Somby Ságat áviisii.

  Muhtun orohagain Kárášjogas guođohit bohccuid dál divdna, go guovža vuorjá birrajándorii.

  Magne Asheim Stáhta luonddubearráigeahčus (SNO) duođašta maid ahte guovžžat leat oidnon lahka Kárášjoga čoahkkebáikki.

  – Duorastaga leat golbma guovžža oidnon crossbána ja vázzinbálgá lahka. Bearjadaga lei ges guovža boahtán áiddi sisa gos ledje bohccot.

  Son ávžžuha olbmuid dieđihit seammás go oidnet guovžža. Asheim maid muittuha ahte guovža dábálaččat vuolgá báhtui go olbmuid oaidná dahje gullá.

  Somby mielas lea dilli duođalaš. Son deattuha ahte gieldda beales leat sii viggan njunuš eiseválddiide dál olu jagiid juo čilget man johtilit ja man olu guovžžat leat laskan Kárášjogas.

  SNO dieđuid mielde galggašedje dál leat oktiibuot sullii 20 guovžža Kárášjogas ja Guovdageainnus. Mátta-Várjjagis ges leat 60 guovžža, oaivvilda SNO.

  Karasjok og Sametinget, bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Signerte en treårskontrakt med den tyske storklubben

  Det ble tidligere denne måneden klart at Alta IF-spilleren Jonathan Vonheim Norbye (16) fra juli skal spille for RB Leipzig.

  I et intervju med Discovery forteller 16-åringen at det å gå fra Alta til Leipzig blir en omveltning, men at han gleder seg stort til den neste utfordringen.

  – Det er jo ikke til å stikke under stol at det er to forskjellige verdener fra Alta til Leipzig. Det er i hver sin ende av skalaen. Jeg var aldri usikker på om jeg ville dra. Da jeg hørte de hadde gitt meg tilbudet, fikk jeg veldig lyst med en gang.

  Vonheim Norbye har skrevet under på en treårskontrakt, og han skal spille med 2005-, 2006- og 2007-kullet på U18-laget til RB Leipzig.

  Alta IF-spilleren skal nå fullføre ungdomsskolen i Alta. I Tyskland skal han gå på en internasjonal videregående skole,

  Familien til det unge fotballtalentet opplyser at det var noen diskusjoner før sønnen valgte å signere med den tyske storklubben.

  – Det er jo hans valg først og fremst. Selv om Jonathan bare er 16 år, føler vi at han er såpass selvstendig at han klarte å ta avgjørelsen selv. Jeg var med i januar og så på forholdene, de er flinke til å ta vare på de unge, og de har et solid opplegg for Jonathan. Det kommer til å bli bra, men det er klart – det blir litt rart å sende han ut når han bare er 16 år, sier hans pappa Martin Norbye til Discovery.

  Jonathan Vonheim Norbye på Alta IF-trening i Finnmarkshallen.
  Foto: André Bendixen / NRK