Utvinningsområdet skal bli åtte ganger større

Kinesiskeide Elkem planlegger en kraftig utvidelse av sin gruvevirksomhet i Austertana i Øst-Finnmark, midt i et viktig reinbeiteområde.

Elkem Tana, Austertana

Utvinningsområdet skal bli åtte ganger større enn dagens.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Lokale reindriftsutøvere er skeptiske til utvidelsesplanene:

– Jeg legger ikke skjul på at vi er svært urolig for hva dette kan føre til, sier Frode Utsi, leder i reinbeitedistrikt 7, Rákkonjárga.

Frode Utsi

Reingjerdet til Frode Utsi og de andre reindriftsutøvere i reinbeitedistrikt 7, ligger bare halvannen mil unna dagens utvinningsområde.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

De har hittil levd i fordragelighet med den kinesiske gruvegiganten. God dialog har vært forutsetninga. Utsi er derfor på nåværende tidspunkt forsiktig med å diskutere utvidelsesplanene gjennom media. Han ønsker ikke å fremprovosere en unødvendig debatt.

– Vi avventer noen viktige dokumenter før vi kan si noe mer om disse planene. Men utvidelsen vil helt klart beslaglegge viktige beiteområder, og vil i tillegg skape store utfordringer i forbindelse med flytting, kalvemerking og slakting, forteller Utsi.

Orføreren jubler

Frank Martin Ingilæ på sitt kontor

Tanaordfører Frank Martin Ingilæ legger en del forutsetninger for sitt ja til utvidelsesplanene.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Utvinningsområdet til Elkem Tana skal etter planen bli åtte ganger større enn dagens, noe som vil forlenge levetiden med 50 år. Dagens levetid er begrenset til cirka 30 år.

Men utvidelsesplanen må i følge plan- og byngingsloven få godkjenningsstempel av Tana kommunestyre. Ordfører Frank Martin Ingilæ (Ap) gir klarsignal:

– Kvartsittbruddet er en viktig hjørnesteinsbedrift i Austertana. Det er derfor svært positivt at de tenker å sikre virksomheten for lang tid fremover, svarer Ingilæ.

Skaper viktige arbeidsplasser

Han forutsetter at Elkem viderefører den gode dialogen de hittil har hatt med reindriftsnæringen.

– Det er umåtelig viktig at de sammen finner gode løsninger slik at det er mulig for reindrifta og gruvevirksomheten fortsatt å leve side om side, sier ordføreren.

Elkem Tana er et av verdens største kvartsittutbrudd med årlig uttak på om lag en million tonn kvartsitt. Totalt gir dette 41 arbeidsplasser i Tana.

Kvartsitten fraktes til hele verden, men hovedsakelige til smelteverk i Norge, Sverige og Island og brukes blant annet i jern, silikon, gummi, kosmetikk og elektronikk

Har mange fortrinn

Elkem Tana regnes for å ha flere viktige fortrinn som er med på å sikre muligheter for videre drift. Herunder nevnes:

  • Viktige kvaliteter og relativt stor ressurs, stabil og forutsigbar leverandør.
  • Nærhet til havn, all transport over på båt – kort transport
  • Relativt mange smelteverk og mulig kunder innenfor mulig transportområde
  • Tilgang på viktig kunnskap gjennom moderselskapet Elkem

Les også: – Gruvedrift nødvendig for samisk kultur