- Gruvedrift ødelegger beiteareal

NRL åpnet landsmøte med fagdag, hvor gruvedrift og Nussir var en viktig del av dagens program.

Gruvedrift vs reindrift

Det var ulike aktører som ville fremme sitt syn på starten av dagen hvor temaet " Reindrift og mineralvirksomhet - med utgangspunkt i Nussir-saken" ble tatt opp.

Frank Bakke Jensen

Frank Bakke Jensen (H)

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

En av dem var Frank Bakke Jensen (H) som er medlem av Stortingets næringskomite. – Norge som nasjon skal utnytte de mineralressursene vi har. (Se klippet ovenfor)

En som ikke mener at reindrift og gruvedrift kan leve ved hverandre, er Mikkel Nils Sara som er leder for Fiettar reinbeitedistrikt. – Hvis det hadde vært side om side så, men i virkeligheten kommer ikke gruve ved siden av, den kommer over reindrifta.

Sara mener at det er store skader som vil pågå på beitearelene til Fiettar dersom Nussirs planer blir gjennomført. Han mener det vil forekomme konsekvenser at det vli bli redusert beite- og oppholdsro samt oppstykking av reinens landskap. Skadene av dette vil være redusert kalveprosent, og at flokken vil trekke seg sammen tidligere og presse seg mot gjerdene.

Øystein Rushfeldt

Øystein Rushfeldt, direktør i Nussir ASA

Foto: Thor Thrane / nrk

Nussir på sin side er av annen oppfatning, og har tro på at gruveplanene kan gjennomføres og at reindrift og gruvedrift kan leve sammen. – Det er ikke behov for å ta i bruk nytt areal, vi skal bruke det bruket som allerede er etablert, sier direktør i Nussir Øystein Rushfeldt.

Rushfeldt mener at eksisterende næringer må føle det at de ivaretas av sine interesser og balansering av fordeler og ulemper, og at en åpen dialog med gjensidig respekt må til.

Les også: Anmelder gruve-ja til FN

Les også: Ja til Nussir