NRK Meny
Normal

Grunneier truer med å skade eller drepe reinsdyr

Fylkesmannen i Nordland ser svært alvorlig på truslene. Reindriftsutøverne vil politianmelde vedkommende. – Et uttrykk for frustrasjon, og ble sendt i affekt, sier grunneieren.

Tamrein på Saltfjellet

FORHATT PÅ PRIVAT GRUNN: Reinsdyr i Nordland fylke har over mange år skapt sinne og frustrasjon blant fylkets private grunneiere, i de tilfellene dyrene har tatt seg inn på innmark. På dette bildet befinner imidlertid reinsdyrene seg i sitt rette element; i utmarka på Saltfjellet.

Foto: Ove Ronny Haraldsen / NRK

«Neste gang jeg er tilstede når rein krysser vår innmark og potetåker gjør jeg alt jeg kan for å skade eller ta livet av de individene det gjelder.»

«Jeg skulle gjerne ha skutt dem i stedet, av hensyn til dyrene, men det har jeg dessverre ikke mulighet til».

Slik lyder e-posten som en privat grunneier har sendt til Saltfjellet reinbeitedistrikt, med kopi til Fylkesmannen i Nordland.

Trussel om reinsdyrmishandling sendt fylkesmann og reineiere

VARSLER DYREMISHANDLING: Vedkommende bak trusselen har sett seg lei på at reinsdyr tar seg inn på hans private eiendom, og varsler «tiltak» av grov og ulovlig karakter. Han avslutter sin e-post med teksten «Med vennlig hilsen...», etterfulgt av sitt fulle navn. NRK har valgt å ikke identifisere vedkommende.

Foto: Skjermdump av e-post
Reinsdyr beiter på innmark

PÅ PRIVAT GRUNN: Rein som tar seg inn på innmark har vært gjenstand for konflikter mellom private grunneiere og reindriftsutøvere i mange år i Nordland fylke og i andre deler av landet. Disse reinsdyrene er fotografert på innmark i Finnmark, og har følgelig ingen direkte tilknytning til denne saken.

Foto: Fylkesmannen i Finnmark

– Ulovlig å la rein beite på innmark

I Nordland har rein på innmark vært bakgrunnen for grove skriverier som «Bare skyt, kall det selvforsvar» og «de jævla lappan» på sosiale medier .

En nordlandsbonde har tidligere truet med å skyte tamrein som beiter på jordene hans .

– Det er ulovlig å la rein beite på innmark, uansett om marka er inngjerdet eller ikke, har Landbruksdirektoratet tidligere uttalt til Avisa Nordland (ekstern lenke).

I Finnmark har et reinbeitedistrikt måtte betale 100.000 kroner i erstatning til en bonde for beiteskader påført av reinsdyr.

Påståtte reinsdyrspor i potetåker i Nordland

DYRESPOR: Den private grunneieren hevder disse sporene i hans families potetåker stammer fra ulovlig beitende reinsdyr. Reinsdyrene beiter ikke på potetene eller potetplantene, men trør gjerne åkeren i sund. NRK har for øvrig fått se en rekke bilder av mellom to og ti reinsdyr som beiter på grunneierens innmark. NRK har imidlertid valgt å ikke publisere disse bildene, da de vil identifisere vedkommende og hans familie.

Foto: Privat

Frustrasjon førte til trussel

Grunneieren som nå har truet med å skade eller drepe reinsdyr, forklarer overfor NRK at han sendte e-posten fordi han ikke får respons eller hjelp ved å henvende seg på saklig måte til verken reinbeitedistriktet eller myndighetene.

– Det var et uttrykk for frustrasjon og ble sendt i affekt. Jeg står for det jeg skrev, men har ingen intensjon om å skade reinsdyrene, sier grunneieren.

Vil politianmelde

Reineier Per Ole Oskal fra Saltfjellet

MOTTOK TRUSSEL: Leder i Saltfjellet reinbeitedistrikt, Per Ole Oskal, sier at distriktet aldri har mottatt skriftlige trusler av slik grov karakter før. – Det er helt umulig å holde hvert eneste reinsdyr borte fra absolutt alle eiendommer til enhver tid, sier han.

Foto: Privat

Saltfjellet reinbeitedistrikt varsler politianmeldelse av grunneieren.

– Hadde det vært snakk om en større reinflokk, så hadde jeg kanskje forstått grunneierens sinne. Men det jo bare snakk om noen få dyr, sier distriktsleder Per Ole Oskal.

– Hva gjør dere for å holde reinsdyr borte fra privat innmark?

– Vi bruker å sette opp midlertidige gjerder, og vi forsøker så godt vi kan å drive bort reinsdyrene når vi får melding om rein på innmark, svarer Oskal.

Forundres ikke over anmeldelse

Det er NRK som gjør grunneieren oppmerksom på at han nå med all sannsynlighet blir anmeldt.

– Det er vel som forventet. Jeg har ikke fått noe bistand når den andre parten har brutt loven. Det at jeg sitter i saksa til slutt, forundrer meg ikke, sier en oppgitt grunneier.

Er du villig til å gå i fengsel for dette?

– Hvis jeg skulle dømmes for det, så har jeg jo ikke noe valg. Hva kan jeg gjøre?, svarer han.

Fylkesmannen: Vanskelig å løse

Monica Iveland, Fylkesmannen i Nordland

REAGERER: Landbruks- og reindriftsdirektør Monica Andreassen Iveland hos Fylkesmannen i Nordland tar truslene om å drepe og mishandle reinsdyr svært alvorlig. Hos fylkesmannen var man tidlig ute med å anmode Saltfjellet reinbeitedistrikt om å vurdere politianmeldelse. Iveland bekrefter at fylkesmannen har vært i kontakt med grunneieren en rekke ganger over flere år.

Foto: Emil Indsetviken / NRK

Hos Fylkesmannen i Nordland erkjenner man at rein på innmark er vanskelige saker.

– Vi har et «lappeteppe» i Nordland hvor vi har jord og utmark på kryss og tvers. Det er svært utfordrende å forhindre at rein trør på innmark, sier Monica Andreassen Iveland hos fylkesmannen.

Hun hevder at de tar grunneierens problemer på alvor.

– Vi har brukt mye tid på denne saken. I dette tilfellet er det snakk om noen få dyr som har tatt opphold i området, og vi har bedt reinbeitedistriktet om å fjerne dyrene, sier Iveland.

Fauske lensmannskontor

VENTER ANMELDELSE: Politibetjent Geir Hardeland ved Fauske lensmannskontor bekrefter at de er kjent med trusselen mot Saltfjellet reinbeitedistrikts reinsdyr, etter henvendelser fra både Fylkesmannen i Nordland og det berørte reinbeitedistriktet. – Men vi kommenterer ikke saken ytterligere før etter at vi har mottatt den formelle anmeldelsen, sier Hardeland til NRK.

Foto: Ronald Jacobsen