NRK Meny
Normal

Grønland og Danmark enige om uraneksport

Grønland skal ha rett til å utvinne uran, mens Danmark har ansvaret for hva som skjer deretter.

Isen smelter raskere enn tidligere på Grønland.

Illustrasjonsbilde. Det finnes mye uran i Grønland, men det må en formell avtale på plass før det eventuelt settes igang kommersiell utvinning.

Foto: Andy Clark / Reuters

Det danske Utenriksministeriet inngår avtale med Grønlands Selvstyre om fremtidig kommersiell eksport av uran fra Grønland.

Ifølge Danmarks utenriksminister Kristian Jensen (V) er det blitt enighet etter lengre tids diskusjoner. Det orienterte han Udenrigspolitisk Nævn tirsdag.

– Vi er blitt enige om hvordan vi håndterer det forhold at Grønland har retten til å utvinne uran, mens Danmark har ansvaret for hva som skjer med det når det er utvunnet og skal eksporteres, forklarer Kristian Jensen til Kalaallit Nunaata Radioa.

Kan gi mange arbeidsplasser

Greenland Minerals and Energy a/s har siden 2007 drevet letevirksomhet i Kvanefjeldet i Sør-Grønland.

I 2015 leverte de en søknad om utviklingslisens til grønlandske myndigheter.

Dette tror Greenland Minerals at de kan gi til det grønlandske samfunnet:

«Kvanefjeldets bidrag til det grønlandske samfunn er 1000 nye jobber i anleggsfasen og 735 jobber i driftsfasen. Gruven leverer 400 millioner kroner i virksomhedsbeskatning pluss medarbeidernes inntektsskatt. Gruven vil også gi nye muligheter, ikke bare til Narsaq, men hele Grønland.»

Greenland Minerals skriver videre:

«Fremtidens Kvanefjeld kan bli en av Grønlands store arbeidsplasser. Der skal for eksempel bygges nye hus til medarbeiderne, anlegges en havn, bygges veier, bygges en fabrikk, arbeides med gruvedrift og så videre.»

Bort fra nulltoleranse-politikken

Behovet for at få formalisert reglene på området oppsto da Grønland med minst mulig flertall i 2013 besluttet å gå bort fra den såkalte nulltoleranse-politikken og godta fremtidig uranutvinning i Grønland.

Siden har Grønland og Danmark arbeidet frem mot en avtale, som skal sikre at det radioaktive stoffet ikke havner i skumle diktatorers våpenprogrammer eller i hendene på terrorister.

– Og den avtalen har vi nå landet, så det vil bli fremsatt et lovforslag i annen halvdel av mars, sier Kristian Jensen.