Hopp til innhold

Kjøpte grillhytte for å bevare samisk språk

Med penger fra Sametinget kjøpte Tana kommune en grillhytte og et digitalkamera. De øremerkede midlene skal brukes til å bevare og utvikle samisk språk.

Vil trigge fram samisk

I en slik grillhytte skal demente pasienter snakke samisk.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Ved å plassere demente pasienter i en ring rundt et bål vil vi trigge dem til å bruke samisk, sier rådmann Jørn Aslaksen til NRK Sámi Radio.

Tana kommune får hvert år fem millioner kroner fra Sametinget i to-språklighetsmidler. De åtte kommunene i det samiske språkforvaltiningsområdet får tilsammen 37,5 millioner kr.

Barta galgá gádjut sámegiela

Noen av disse pengene brukes også til innkjøp av grillhytte, digitalkamera og kunst.

– Fremmer ikke to-språklighet

Tana kommune har kjøpt grillhytta til Polmak alders- og sykehjem. Prisen er 32.000 kr og hentet fra Haparanda i Sverige.

Trond Are Anti

Trond Are Anti.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Kommunestyrerepresentant Trond Are Anti fra NSR/Samefolkets Parti mener slik bruk av de øremerkede midlene ikke fremmer to-språklighet i kommunen.

– Dette er ille og et graverende eksempel på hvordan disse pengene ikke skal brukes. Jeg mener dette også viser kommunens manglende innsikt i hvilke tiltak som fremmer samisk språk, sier Anti til NRK Sámi Radio.

Han mener Tana kommune har brutt retningslinjene og kriterinene for bruken av midlene fra Sametinget.

– Jeg skal ta opp saken i kommunestyret, sier Anti.

Her er Sametinget retningslinjer  

Rådmannen forsvarer kjøpet

Tana-rådmannen forsvarer innkjøpene til demente- og sykehjemsavdelingen.

– Vi har en stor utfordring i å få pasientene til å bruke språket; både generelt og spesielt samisk. Vi tror gjenkjennelige elementer som bål, vil bidra til språkutvikling. Opprinnelig var meningen å bruke en lavvu, men her snakker vi om pasienter som er 89-90 år og på grunn av helsa deres måtte vi å ha et mer solid byggverk, sier Jørn Aslaksen.

Grillstua er et virkemiddel til å få pasientene til å prate, understreker han.

Vant til å brenne bål

Også leder ved Polmak Alders- og sykehjem, Riitta Nemtsinkoff, mener en grillhytte er et godt virkemiddel.

– Nesten alle pasientene våre er samiske og de er vant til å brenne bål. Vi synes det er veldig viktig at de får et grillhus som kan brukes til dette formålet, sier hun til NRK Sámi Radio.

Et digitalkamera er også med på å fremme språket, mener hun.

– Vi hadde et gammelt digitalkamera som var vanskelig å bruke. Med det nye kameraet kan vi ta bilder fra fester og vanlig dager slik at pasientene kan se minnene, sier Nemtsinkoff. 

Korte nyheter

 • Eamiálbmogiid gudnejahttet Austrália seattaliin

  Austrália guovddášbáŋku áigu rievdadit ruhtaseattaliid ja gudnejahttit eamiálbmogiid dan sadjái brihttalaš moneárka. Dán rádjai lea Austrália ruhtaseattaliin leamaš govva brihttalaš dronnegis, muhto maŋŋá truvnno molsuma de leat mearridan baicce gávdnat eamiálbmot symbola mii gudnejahttá sin eamiálbmogiid.

  Ruhtaminttain gal galgá leat govva brihttalaš gonagas Charles:s. Eamiálbmot symbola boahtá viđa dollár seattalis, nu čállá NTB.

 • Heajos dálki dagahan heajos guollebivddu

  Ođđajagimánu heajos dálkki geažil eai sáhttán bivdit guliid, ja nu fertejedje guollefatnasat leat gáttis.

  Dássážii dán jagi leat buktán 38 proseantta unnit guoli go diibmá seamma áigodagas, nu čájehit Norges Råfisklag logut.

  Goitge lea Finnmárku bajimusas statistihkas Davvi-Norggas, Oarje-Finnmárkkus leat buktán 415 tonna guoli, ja nubbin lea ges Nuorta-Finnmárku.

  Fiskebåter til kai i Båtsfjord.
  Foto: Bård Wormdal / NRK
 • Manná maŋás bellodatmihtideamis

  Bargiidbellodat manná maŋos bellodatmihtideamis, maid Norstat lea dahkan NRK ja Aftenposten ovddas.

  Go olbmuin jerret maid áigot jienastit suohkanválggas ja Stuoradiggeválggas, de manná Bargiidbellodat maŋos guvttiin proseantačuoggáin.