Hopp til innhold

Vindkraftutbygger: – Databasene viste at det ikke var reindriftsaktivitet i området

Prosjektlederen i Grenselandet AS sier at brukte informasjonen i arealbruktkart da de i 2008 valgte området for en gigantisk vindkraftutbygging.

Harald Dirdal

Prosjektleder Harald Dirdal opplyser at Grenselandet AS helst ikke vil ha en konflikt med reindriften.

Foto: Mattis Sara Wilhelmsen / NRK

– Vi prøvde i utgangspunktet å velge et område som ikke ville komme i konflikt med rein. Vi sjekket de offisielle databasene for reindrift, der det er registrert både trekkveier og sommer- og vinterbeiter. Her var det markert at det ikke var noen aktivitet, sier prosjektleder Harald Dirdal i Grenselandet AS til NRK.

Selskapet med hovedkontor i Harstad eies av finske oljeselskapet ST1, Vindkraft Nord AS (VKN) og Ny Energi AS. De vil bygge mellom 100 og 267 turbiner i et fjellområde i grenseområdet mellom Lebesby, Tana og Porsanger kommuner.

Vindparken vil da dekke et areal på 78 km², det vil si større enn Skedsmo kommune (75 km²) i Akershus fylke.

– Ikke overrasket over motstanden

Den gigantiske vindmølleparken vil ifølge reineierne ligge midt i flytteleia til sommerbeiteområdet til Reinbeitedistrikt 13.

Reineierne sier derfor nei til vindturbinene.

John Idar Anti

Reineier John Idar Anti.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

– Dette kan vi ikke gå med på. Vi har allerede mistet mye beiteland til vannkraftutbygging og veiutbygging i sommerbeiteområdet vårt. Nå er det nok, sier reineier John Idar Anti.

Dirdal hevder overfor NRK at de ikke ble overrasket, da de fant ut at det aktuelle området ikke er så øde og forlatt som først antatt.

– Vi starter jo en prosess ut ifra den informasjonen som er tilgjengelig på det tidspunktet prosessen starter. Så må en jo utrede og komme i kontakt med reindrift. Så at det er aktivitet der det var markert helt hvitt, det kommer ikke som noen overraskelse på oss, sier Dirdal.

Han mener at utredningene må vise hvor mye det aktuelle området brukes av reindriften.

– Nok er nok

Det er de stabile vindforholdene som gjør dette området så attraktivt for utbyggeren. Strømmen fra vindkraftverket er et ledd i det nasjonale målet om produksjon av såkalt grønn energi.

Nils-Mathis Gaup

Styremedlem i Reinbeitedistrikt 12, Nils-Mathis Gaup.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Problemet, slik reineierne ser det, er at reinbeitedistriktet allerede har mistet nok beiteland i forbindendelse med utbyggingen av dammene i Adamselv kraftverk.

– For meg kan det se ut som om disse utbyggingene vil smelte sammen, det vil si vindmølleparken og vannkraftverket. Dette området blir da som ei øy, hvis vindmøllene virkelig blir bygget, advarer Nils-Mathis Gaup.

– Alle utbyggingene her gjør det veldig vanskelig for oss å drive reindrift. Det gir oss masse ekstraarbeid og det kommer stadig nye hindringer, sier reineier Piera Heaika Guttorm.

Direktør Mona Solbakk i NRK Sápmi er i nær familie med en av aktørene i sakskomplekset om Grenselandet AS sine utbyggingsplaner for Davvi vindpark. NRKs nyhetsdirektør Marius Tetlie fungerer derfor som øverste redaksjonelle leder for NRK Sápmis nyhetsredaksjon i dette sakskomplekset.

Korte nyheter

 • Samiske artister får koftekrav og taleforbud

  Kautokeino-baserte Risten Anine Kvernmo Gaup (32) jobber fulltid som joiker, skuespiller og kulturformidler. Hun slutter seg til artist Ella Marie Hætta Isaksen (24) som i VG torsdag tok et offentlig oppgjør med eventbyrået All-In og andre arrangørers koftekrav.

  – Hvis arrangør har vært veldig ufin, har jeg sagt nei til oppdrag. Hvis jeg merker at jeg blir invitert som en maskot. Som når jeg får beskjed om å ikke snakke mellom låtene.
  Kilde: VG.

 • Barna må ut. Tømmer barnehagen etter konkurs

  I dag kom kjennelsen fra Salten tingrett som dermed åpnet konkurs i Vuonak mánájåroj AS på Drag i Hamarøy.

  Advokat Øyvind J Eidnes er valgt som bobestyrer.

  – Advokaten har meddelt at barnehagen skal stenges i dag og vil ikke bli drevet videre av bostyrer. En eventuell gjenåpning må skje av nye eiere. Bygget og eiendommen vil bli som ventet abandonert (overført) til Husbanken og Sparebanken Narvik, som da vil beslutte om salg.

  – Ansatte skal gi beskjed til foreldrene om å hente ungene senest ved dagens slutt.

  Dette skriver Árran på sin nettside i dag.

  Ved dagens slutt i dag hadde foreldrene møtt opp for å tømme barnehagen for personlige eiendeler.

  Vuonak mánájåroj konkurs
  Foto: Sander Andersen / NRK
 • Vil ikke granske Kautokeino kommune

  Statsforvalteren i Troms og Finnmark vil ikke granske om politikerne i Kautokeino kommune har brukt rollen som lokalpolitiker til å skaffe seg personlige goder og fordeler.

  I forrige uke vedtok kommunestyret i Kautokeino at de vil be om gransking etter at kommunedirektøren har sendt ut varsel om kritikkverdige forhold som kan innebære korrupsjon blant lokalpolitikerne.

  Statsforvalteren skriver til NRK:

  Det ligger utenfor Statsforvalterens ansvars- og myndighetsområde å gjennomføre gransking av hele eller deler av kommunestyrets medlemmer. Dersom det er mistanke om at folkevalgte har gjort seg skyldig i straffbare handlinger, må dette følges opp med politianmeldelse, siden det er politiets oppgave å etterforske dette. Det naturlige kan ofte være at kommunens kontrollutvalg håndterer slike saker, og eventuelt henter inn ekstern kompetanse og bistand dersom det skulle være nødvendig.