NRK Meny
Normal

Gratulerer Saemien Sijte og den samiske avispressen

– Vi er glade for at budsjettforhandlinger mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene i Stortinget har ført til at kuttet i den samiske pressestøtteordningen er reversert og at Saemien Sijte får oppstartsmidler neste år, sier parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Vibeke Larsen.

Vibeke Larsen

Parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Vibeke Larsen

Foto: Arbeiderpartiet

Larsen sier at både den samiske pressestøtteordningen og oppbygging av det samiske kultursenteret Saemien Sijte i Snåsa er viktig i den samiske samfunnsoppbyggingen.

Hun er også tilfreds med at grensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret fortsatt blir på 50 000 kroner.

– Mange nyetablerere fryktet konsekvensene av det opprinnelige forslaget fra regjeringen med en økning av denne grensen.

Imidlertidig registrerer Larsen at de andre kuttene til samiske formål ikke er reversert.

– Det er foreløpig bare Arbeiderpartiet som har vist vilje til å reversere disse kuttene fullstendig og samtidig anerkjenne behovene vi har for en videre satsning på samisk kultur, samiske læremidler og arktisk jordbruk.

Larsen sier at igjen har Arbeiderpartiet vist seg å være den reelle garantisten for samisk utvikling.

– Selv under åtte års rødgrønn regjeringsmakt foreslo ikke den daværende opposisjonen i Stortinget et øre ekstra til samiske formål. Det ser dermed ut til at det samiske samfunnet kan se frem til tre år med stadige kutt og i beste fall stagnasjon, avslutter Vibeke Larsen.