Granskning ut på anbud

Tre advokatfirmaer inviteres til å påta seg ekstern granskning av Samisk høgskoles Kola-prosjekt.

Samisk høgskole Kautokeino

Samisk høgskole i Kautokeino startet et prosjekt på Kola i Nordvest-Russland i 2009 som skulle resultere i et samisk kompetansesenter. Så langt er ikke senteret realisert og UD har gjennomført spesialrevisjon av prosjektet.

Foto: Ewa-Mari Hedman

– Vi har blinket ut tre advokatkontorer med arbeidsrettslig kompetanse som vil få tilbud om å gjøre dette arbeidet, forteller Tove Bull, som er med i styret for Samisk høgskole.

Styret vedtok i begynnelsen av juni at uklarheter rundt det såkalte Kola-prosjektet måtte avklares gjennom ekstern granskning.

Både Utenriksdepartementet og Kunnskapsdepartementet har kritisert høgskolen for måten skolen har håndtert dette prosjektet på.

– Skal intervjues

Tidligere har Utenriksdepartementet bestilt en spesialrevisjon av prosjektet og en konsekvens av dette arbeidet var blant annet at Samisk høgskole måtte tilbakebetale departementet 360.000 kroner.

Tove Bull

Medlem i styret for Samisk høgskole, Tove Bull, er opptatt av at uklarheter vedrørende Kola-prosjektet belyses best mulig gjennom den eksterne granskningen.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Styret mener det er naturlig at den nye granskningen skal finne svar på det som i UDs spesialrevisjon antydes som mulige kritikkverdige forhold.

– De eksterne granskerne skal intervjue de som har vært involvert i Kola- prosjektet for å få klarhet i hva som faktisk har skjedd, altså her er jo personer blitt beskyldt direkte eller indirekte for tjenestefeil, såvidt jeg kan skjønne ut fra det som også er omtalt i media, og det er klart at hvis det er feil, så skal vedkommende personer renvaskes, sier Bull.

De nye eksterne granskerne vil også få tilgang til underlagsmaterialet fra UD sin granskning, der de gjennomgikk alt som var av økonomiske transaksjoner i Kola-prosjektet.

Får svar på senhøsten

I disse dager vil teksten som beskriver granskningsoppdraget være ferdig og henvendelsen sendes da til advokatkontorene.

Det betyr at firmaet som får oppdraget først kan starte med granskningen etter sommerferien.

– Vi har håp om at granskningen skal være klar til styremøtet som vi skal ha i oktober, sier Bull.

Selv om denne saken har skap uro og frustrasjon blant de ansatte ved Samisk høgskole så er det viktig at denne granskningen blir gjort grundig, og da må det også ta den tid som er nødvending for at arbeidet blir gjort på en ordentlig måte, mener Bull.

– Å forhaste seg her kan vise seg å være uansvarlig, og enn så lenge er det ingen som er dømt i noen sak, og det skal vi ha veldig klart for oss, legger hun til.