Granskingen av Kola-prosjektet er ennå ikke ferdig

Styremedlem ved Samisk høgskole håper at granskingen av høgskolens Kola-prosjekt skal være ferdig i desember.

Diehtosiida og Tove Bull

Styremedlem Tove Bull, mener det er viktig å gjennomføre den eksterne granskingen av Kola-prosjektet.

Foto: Montasje / NRK

– Det er et advokatfirma som utreder dette og utfører granskingen. De er ennå ikke blitt ferdig med arbeidet. Derfor er det ikke noe dramatikk. Det er gode grunner til at de ennå ikke er ferdige og det er at arbeidet er større enn de trodde. Det er også mange de må snakke med både her (i Norge) og i Russland, forklarer styremedlem Tove Bull.

Styret bestilte i sommer en ekstern gransking av prosjektet. Blant annet har Utenriksdepartementet kritisert gjennomføringen av prosjektet.

Tilbakebetale 360.000 kroner

For få år siden startet Samisk høgskole i Kautokeino et samisk språk- og kompetanseprosjekt på russisk side.

Dr.Art Jelena Porsanger

Kola-prosjektet har vært en vanskelig sak for rektor Jelena Porsanger.

Foto: Liv Inger Somby

Prosjektet var tildelt omlag 1,2 millioner kroner, og i rapporten fra UD blir det slått fast at bruken av omlag 400.000 kroner ikke kunne gjøres rede for. Resultatet ble at høgskolen måtte tilbakebetale 360.000 kroner til UD.

På oppdrag fra Utenriksdepartementet har revisjonsfirmaet KPMG foretatt en spesialrevisjon av tilskuddet som ble gitt til høgskolen for forprosjekt og etablering av samisk kompetansesenter på Kola i nordvest Russland.

Revisjonen foregikk fra mai 2013 til september 2013, og revisjonsfirmaet har intervjuet sentrale involverte personer i forprosjektet, og har også foretatt fakturakontroll av hele prosjektregnskapet.

Det var etter denne knusende kritikken styret ved Samisk høgskole i sommer ba et eksternt advokatfirma om å granske det som har skjedd. Målet var opprinnelig at granskingsrapporten skulle være ferdig til styremøtet i oktober, men det var ikke mulig.

– Det viktige er at advokatfirmaet for gjort et ordentlig arbeid, understreker styremedlemTove Bull.