Gonagas atná sámegielaid árvvus

Gonagas Harald rabai das ovdalaččas gávccát Sámedikki. Sártnis son deattuhii man dárbbašlaš sámegielat ja sámi kultuvra lea, ja ahte buohkain lea ovdasvástádus hupmat sámegiela vai giella eallá ja birge ealligiellan boahtteáiggis maid. Earenoamáš ovdasvástádus lea Norgga Stádas ja Sámedikkis. Norgga našuvnnas lea geatnegasvuohta heivehit doallevaš oahpahus fálaldaga sámi mánáide sámegielas ja sámegillii. Dat lea mánáidgárddis ja skuvllas gos mii hábmet sámegiela boahtteáigge birgejumi.