NRK Meny
Normal

Golbma ođđa áirasa Vuotnaguolástuslávdegoddái

Guolásteaddji Trond-Einar Karlsen Álttás eret, lea dan golbma ođđa áirasa gaskkas geat ikte leat válljejuvvon Vuotnaguolástuslávdegoddái.

Trond-Einar Karlsen

Trond-Einar Karlsen lea guhká bealuštan vuotnaguolásteaddjiid beroštumiid. Dál son lea beassan fásta lahttun Vuontaguolástuslávdegoddái.

Foto: Privat bilde

Finnmárkku, Romssa, Nordlándda fylkkasuohkan ja Sámediggi dat ikte nammadedje ođđa miellahtuid Vuotnaguolástuslávdegoddái.

APs sametings utsendinger til AP landsmøte

Ronny Wilhelmsen lea maiddái ovdal árvaluvvon lávdegotti miellahttun. Dál de lea viimmat su vuorru beassat dohko.

Foto: Johannes E. Kalvemo / NRK

Sámedikki beales lea áltálaš Trond Einar Karlsen ođđa namma. Muhto áibbas ođas son dattetge ii leat, go son han lea doaibman várrelahttun dássážii.

Sámediggeráđđi Silje Karine Muotka muitala Sámedikki bidjan ollu deattu dasa ahte oažžut guolásteaddji lávdegoddái.

Muđui joatkiba ovddeš lahtu guoktá, gáivuotnalaš Geir Tommy Pedersen ja Bente Aasjord Stáiggus eret.

Fylkkasuohkaniid áirasat ges leat áltálaš Ronny Wilhelmsen, leaŋgavikalaš Jorhill Andreassen ja Helga Karlsen, Leinesas Norlánddas eret. Dáid gaskkas leaba ges Ronny Wilhelmsen ja Helga Karlsen ođđa namat.

Sámediggi soaitá oažžut jođiheaddji

Jorhill Andreassen

Jorhill Andreassen dat lea jođihan lávdegotti maŋimuš jagi. Dál soaitá gártat addit jođihandoaimma áirasii maid Sámediggi lea nammadan.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Vuotnaguolástuslávdegoddi lea doaibman guokte jagi. Lahtut nammaduvvojit guovtti jahkái háválassii, ja sii válljejit jođiheaddji ieža áirasiid gaskkas.

Sámediggi ja fylkkasuohkanat leat vurrolagaid jođihan lávdegotti. Vuosttaš jagi jođihii Geir Tommy Pedersen, ja maŋimuš jagi ges Jorhill Andreassen.

Ii leat vuos čielggas gii dál váldá badjelasat jođihandoaimma. Muhto sámediggeráđđi Silje Karine Muotka mielas lea lunddolaš ahte lonuheapmi joatkašuvvá nu mo ovdal.

– Jus eai sobat de jođiheaddji lonuhuvvo vurrolagaid Sámedikki ja fylkasuohkaniid ovddasteaddjiid gaskka, lohká Muotka.

Muhto deattuha ahte nammadeapmi lea lávdegotti hálddus, ja dáhpáhuvvá vuosttaš stivrračoahkkimis. Goas ođđa stivrra čoahkkana, ii leat vuos dihtosis.

Deattuhan dásseárvvu

– Mii leat hui duhtavaččat Vuotnalávdegotti čoahkkádusain. Dan mii leat olahan ollu evttohasaid ja buori ráđđádallamiid bokte, dadjet Finnmárkku fylkaráđđi Johnny Ingebrigtsen, Romssa fylkaráđđi Willy Ørnebakk, Norlándda fylkaráđđi Mona Fagerås ja Sámedikki sámediggeráđđi Silje Karine Muotka.

Nammadeaddjit leat dán vuoro bidjan ollu návccaid oažžut seamma ollu nissonolbmuid go almmáiolbmuid lávdegoddái.

– Muhto maiddái geográfalaš gullevašvuohta lea leamaš dieđáhalaš dán barggus. Muhto maiddá fágalaš gelbbolašvuohta lea deattuhuvvon, Muotka muitala.

– Vásáhusat addet kontinuitehta

Sámediggi ii leat molson seamma ollu áirasiid go fylkkasuohkanat leat dahkan.

– Min mielas lea dehálaš ahte lávdegottis lea kontinuitehta. Mii dárbbašat dan gelbbolašvuođa maid lahtut leat čoaggán dan áigodagas go sii leat doaibman, čilge Muotka.

Vuotnaguolástuslávdegoddi galgá nannet vuotnaguolástusaid hálddašeami earenoamáš deattuhemiin sámi geavaheami. Dat galgá bargat guolástanmuddenáššiiguin, doaibmabijuiguin mat nannejit riddo- ja vuotnaguolásteami, vuotnalinjjáid mearridemiiguin, ja lassi dorskehivvodagaid sturrodagaiguin ja juogademiin.