Godtar ikke samiske bokstaver

Samiske bokstaver godtas ikke på personlige bilskilt selv om at du kan ha de norske bokstavene Æ, Ø og Å. – Et lovbrudd, mener førsteamanuensis Ánde Somby ved juridisk fakultet på Norges arktiske universitet. Han legger til at det ikke er i overensstemmelse med grunnlovsbestemmelsen som sier at det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for å bevare og utvikle de samiske språk. Statens vegvesen kan ikke svare på om de bryter loven eller ikke, og sier til NRK at dette er en helt ny sak for dem.