Godtar ikke Narvik vedtak

SFF vil benytte seg av muligheten til å klage inn bystyres vedtak om samisknekt.

Odd-Roar Strømme
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Bystyret i Narvik vedtok i går kveld å kutte ut de foreslåtte samiske stedsnavnene i kommune. Kun to grender og fire veier skal skiltes på samisk, og på den måten bli likestilt med de norske navnene.

Samene godtar ikke vedtaket

Samenes Folkeforbund (SFF) krever en anerkjennelse av historiske rettigheter fordi de har bodd i området sammen med nordmenn i årtusener.

Leder i SFF Odd Roar Strømme, synes politikerne i Narvik er feige. Strømme representerer også lokallaget Nordre Nordland.

– Jeg hadde ventet at politikerne var mer modige enn som så, sier Strømme til NRK Sápmi.

Bystyret i Narvik vil at kun de to grendene Vassdalen og Kvanndalen får et sidestilt samisk stedsnavn, selv om Sametingets stedsnavntjeneste hadde anbefalt kommunen å vedta seks samiske stedsnavn.

Det betyr at Beisfjord, Fagernes, Bjerkvik og bynavnet Narvik fortsatt skal ha kun et offisielt navn og det på norsk.

Stedsnavnloven åpner opp for at lokale organisasjoner med særskilte tilknytninger kan klage på slike vedtak til departementet. Det akter SFF nå å gjøre, sier Strømme.

– Jeg kommer til å ta det opp sentralt i SFF, og klage videre, kanskje sammen med andre samiske organisasjoner, vi kan ikke godta dette, sier Strømme.

Hør saken her:

Sametinget kan ikke gjøre noe

Også Sametingsråd Vibeke Larsen er skuffet over vedtaket, selv om hennes hjemsted Vassdalen nå blir skiltet også på samisk. Det handler om anerkjennelse av det samiske, mener Larsen.

Vibeke Larsen

Sametingsråd Vibeke Larsen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Sametinget kan ikke gjøre noe med saken, for det har ikke Sametinget anledning til, sier Larsen.

Hun anmoder samene i området til å stå sammen og klage inn vedtaket, kanskje sammen med de politikerne som var villige til å ta i bruk de samiske stedsnavnene.

Larsen synes at det generelt er vanskelig med samiske saker i Narvik, og hun tror det er snakk om en god del trenering.

Bøyer seg for flertallet

– Jeg kan forstå at samene er skuffet, men jeg må bøye meg for et flertallsvedtak, sier ordfører Karen Margrethe Kuvaas (Ap).

Kuvaas er enig med Sametingsråd Vibeke Larsen i at det er vanskelig med samiske saker i Narvik, men hun tar avstand fra påstanden om trenering.