Godtar ikke dobbel fiskekortpris

Personer bosatt i Nord-Troms mener de blir diskriminert av Finnmarkseiendommen (FeFo) – grunnet ulik fiskekortpris.

Fluefiske

Laksefiske i Repparfjordelva i Finnmark. Bildet er tatt i annen anledning.

Foto: Allan Klo/NRK / NRK

FEFO-logo

FeFos logo.

– Vi må holde oss innenfor bestemmelsene, lyder svaret fra FeFo.

Personer bosatt utenfor Finnmark må betale dobbelt så mye som finnmarkinger, for å fiske i enkelte av Finnmarks lakseelver.

– FeFo har fastsatt fiskekortprisene, og det er ikke snakk om å endre disse satsene, sier leder i FeFos utmarksutvalg, Einar Asbjørnsen.

Mener Finnmarkselver er «statens elver»

Laksefisker Martin Lyngdal fra Lyngseidet, er lite tilfreds med differensiert fiskekortpris. Han mener det er på høy tid at fiskekortprisene endres, i ikke-finnmarkingers favør.

– Jeg synes det er rart at vi som kommer i fra Norge og fisker i statens sine elver, skal måtte betale en helt annen fiskekortpris enn det finnmarkinger gjør, sier Lyngdal.

Martin Lyngdal viser blant annet til et oppslag i avisa Framtid i Nord sin papirutgave (ekstern lenke).

Her fremkommer det at ikke-finnmarkinger betaler 3.500,- i uken, for å fiske i noen av Finnmarks lakseelver.

Finnmarkingene selv, betaler i disse tilfellene halvparten.

– Urimelig forskjellsbehandling

Rolf Johansen

Rolf Johansen (NSR) har tidligere uttalt seg sterkt kritisk mot elgjaktordningen på Finnmarkseiendommens grunn.

Foto: NSR

NSRs Rolf Johansen har tidligere – i harde ordelag – kritisert Finnmarkseiendommens elgjaktsystem. Han er enig med Martin Lyngdal hva gjelder fiskekort.

Rolf Johansen sier at Nord-Tromsinger har historiske rettigheter til å utnytte utmarka innenfor Finnmarks fylkesgrenser.

– Det er en urimelig forskjellsbehandling sett i forhold til de tradisjonene som har eksistert i området mellom Nord-Troms og Finnmark. Man har jo utnyttet utmarksressursene i felleskap – på begge sider av dagens fylkesgrense, sier Johansen.

– Ikke anledning til forskjellsbehandling

Einar Asbjørnsen

– FeFo har ikke hjemmel til å forskjellsbehandle folk utenfor Finnmark, sier leder i FeFos utmarksutvalg, Einar Asbjørnsen.

Foto: FeFo

Leder i FeFos utmarksutvalg, Einar Asbjørnsen, sier at FeFo har fastsatt prisene – uten planer om å endre disse.

– Finnmarksloven skiller på personer som bor i enkelte kommuner i Finnmark, og personer som bor i Finnmark – og for personer som bor utenfor Finnmark. Og det er slik loven er – at et sted går grensa. I tilfellet her så går grensa mellom Troms og Finnmark, og da vil det være folk som bor utenfor grensa som vil føle seg forskjellsbehandlet.

– Men blant annet Sametingsrepresentant Rolf Johansen fra Lyngen, sier at folk fra Nord-Troms tradisjonelt har høstet i Finnmark, på lik linje som finnmarkinger.

– Det kan godt hende. Vi forholder oss til Finnmarksloven som skiller mellom personer som bor i Finnmark, og personer som ikke bor i Finnmark.

– Hvis vi skulle laget særordninger for enkelte – geografisk, da ville vi fått flere spørsmål knyttet til det. Så vi forholder oss til de grensene som Finnmarksloven har satt i dag, sier utmarksutvalgsleder Einar Asbjørnsen i FeFo.