Goalmmádin bajimusas statistihkas

2013-2016 áigodagas váidojedje Finnmárkkus 821 biilavuoddji go ledje gárrenvuođas vuodján biillain. 722 dain ledje dievdoolbmot ja 99 nissonolbmot. Eanaš sii geat válddahallet gárrenvuođas vuodjimis leat dievddut vuollel 50 jagi boarrásat. Leat logi geardde eambbo dievddut geat vudjet gárrenvuođas go nissonolbmot. Ja go geahččá olmmošlogu ektui, de lea Finnmárku goalmmádin bajimusas statistihkas olles riikkas, dan dieđiha MA-rusfri trafikk preassadieđáhusas, masa Ávvir čujuha.