Beklager, klimaglipp

Miljøverndepartementet beklager at Sametinget ikke ble invitert med på forberedelser til klimatoppmøtet.

Under åpningsseremonien til COP15, 7. desember

Forberedelsene er i gang til COP16, men Sametinget har ikke vært med. Her fra åpningen av COP15 i fjor.

Foto: IISD/Earth Negotiations Bulletin

– Det var en glipp, sier politisk rådgiver Audun Garberg (SV) i Miljøvendepartementet.

Tidligere i høst var urfolk fra hele verden samlet i Mexico til et forberedelsesmøte før klimakonferansen COP 16 som skal arrangeres i Cancún før jul. Norge deltok uten en samisk delegat, noe som førte til beskyldninger fra NSR om at landet taler med to tunger . Nå beklager Miljøverndepartementet at Sametinget ikke var invitert.

Ikke med vilje
– Her har det skjedd en beklagelig feil. Sametinget burde vært med på denne workshopen, så det må vi bare beklage. Det er ikke noe ønske fra oss at det ikke skal være med, sier Garberg til NRK Sámi Radio.

Audun Garberg

Audun Garberg.

Foto: Bjørn H. Stuedal/Miljøverndepartementet

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheims rådgiver vedgår at det var utilstrekkelig at en ambassadesekretær ivaretok samenes interesser under forberedelsesmøtet.

– Det er ikke første gang at Sametinget har blitt uteglemt i forbindelse med klimaforhandlinger, og nå skjer det igjen. Hvor lenge skal Sametinget tolerere å bli uteglemt?

– Nå blir Sametinget på lik linje med representanter fra Stortinget invitert med på klimakonferansen i Cancún, på lik linje med at de ble invitert med på konferansen i København i fjor.

For sent å rette opp
På forberedelsesmøtet i høst deltok urfolks- og statlige representanter. Her skulle teksten til klimakonferansen bli formet sett fra urfolks perspektiv.

– Nå er det jo for sent å rette opp denne feilen, men Sametinget vil bli invitert med til klimakonferansen som er årets største og viktigste arena for klimaforhandlinger. Veldig mange av de viktige avgjørelsene som vi håper vil bli tatt, vil bli tatt nettopp der. Mexico har vertskapet og ønsker sette dette på dagsorden, og det er noe som Norge har støttet.

– Vi ser på Sametingets deltagelse som viktig. Samene bør og skal bli hørt i denne prosessen, sier den politiske rådgiveren.

Korte nyheter

 • Maja Kristine Jåma fikk natur- og miljøpris

  Maja Kristine Jåma ble tildelt Trøndersk natur- og miljøpris. – Dette er stort! Det gir meg mer motivasjon i det jeg brenner for, men det er også en slags bekreftelse på at det man prøve å formidle, når frem. sier Jåma. Maja har stått i stormen i flere vindkrafts saker, og da spesielt Fosen-saken, som er hennes reinbeitedistrikt. Hun har samtidig vernet om den samiske kulturen og retten til å drive den. I debatter har hun løftet frem hvordan vindkraftverk ødelegger naturen og dermed reindriftens eksistensgrunnlag, skrives juryin i sin begrunnelse.

  Maja Kristine Jåma
  Foto: Ronny M. Danielsen
 • Koronaleavvan ii váikkut dearvvašvuođabálvalusaide

  Vaikko omikron-njoammun leavvá Norggas, de ii čuoza suohkaniid dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusaide. Dat boahtá ovdan Dearvvašvuođadirektoráhta 3-vahkkosaš rapoarttas.

  174 Norgga suohkana eai logage dálá dilis alddiineaset váilut bargiid ja gelbbolašvuođa, man muđui lea váttis fidnet. 159 suohkana ges dadjet alddiineaset hástalussan gávdnat bargiid.

  Koronavirus
  Foto: CDC
 • Årets Urbi 2021 – Du bestemmer!

  I fjor kåret vi månedlig en musikkutgivelse som Månedens Urbi. Nå er tiden kommet for å avgjøre hvem som er Årets Urbi 2021.

  12 utgivelser er med i konkurransen og dere bestemmer hvem som får prisen. Mandag 24.01.22 åpner vi avstemning på formiddagen og du kan stemme frem til midnatt på Samenes nasjonaldag, 06.02.22.

  Vi har samlet alle kandidatene i en spotifyliste, Dán jagi Urbi 2021, så kan du begynne lyttingen allerede nå.

  En collage med alle artistene som er nominert som Årets Urbi 2021.
  Foto: Bildet er satt sammen av NRK