Gleder seg til et besøk på vidda

Landbruksminister Sylvi Listhaug ønsker god dialog med reindrifta. I februar bærer det nordover.

Statsråd Sylvi Listhaug og Nils Henrik Sara (NRL)

Statsråd Sylvi Listhaug (Frp) og Nils Henrik Sara, leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL).

Foto: LMD

Som Landbruks- og matminister har Sylvi Listhaug (Frp) også ansvar for forvaltning av reindrifta.

Et fagområde som de færreste i Norge har solide kunnskaper om.

Nylig hadde hun sitt første møte som statsråd med Sametinget, Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Reindriftsstyret og Reindriftsforvaltningen.

Sametinget benyttet anledningen til å invitere statsråden nordover for å lære mer om denne svært spesielle samiske næringen.

– Jeg gleder med veldig til å komme opp til Finnmark, jeg skal opp dit i februar for å komme meg ut på vidda og møte de som er på grasrota og driver med reindrift, og på den måten få et bilde av hvordan situasjonen er der ute, sier Listhaug.

– Håper de følger pålegget

Listhaug har ikke flagget store omlegginger i forhold til hvordan reindrifta skal forvaltes med en Frp-statsråd ved roret.

Hun har i allfall allerede gitt beskjed om at hun akter å fullføre reintallstilpasningen som den rødgrønne regjeringen startet, og har en oppfordring til de som er berørt av dette:

– Jeg håper at alle reineierne som har fått pålegg om å redusere reintallet følger opp dette på en god måte, sier Listhaug.

– Forutsetning for at man skal få en bedre økonomi i hele næringen er at man får en bærekraftig og økologisk god tilpasning på vidda, legger hun til.

Reindriftsstyret vedtok i februar at i de reinbeitedistrikter der det i dag er for høyt reintall i Finnmark skal alle redusere flokkene med 5 prosent i år .

Dette vedtaket har de fleste berørte anket, og flere reineiere har uttalt at de omsår tar saken til domstolen.

Mange føler det urettferdig at også de som ikke har for mye rein i reinbeitedistriktet må slakte ned 5 prosent av flokken.

Vil slippe mer tvang

Flere enn 100 reineiere som har fått dette pålegget har anket Reindriftsstyrets vedtak.

Enkelte reineiere har også gitt uttrykk for at de omså tar saken til domstolen.

Mange føler det urettferdig at også de som ikke har for mye rein i reinbeitedistriktet, må slakte ned 5 prosent av flokken.

Listhaug vil foreløpigf ikke spekulere i hva som kan skje de neste månedene dersom reindriftsutøverne ikke etterkommer pålegget fra Reindriftsstyret.

– Jeg er opptatt av at Reindriftsstyret og forvaltningen skal følge opp den prosessen som er lagt, reintallstilpasningen skal fortsette i 2014 og 2015, så håper jeg at vi skal klare å løse dette uten å ta i bruk alle sanksjonsvirkemidler, sier Listhaug.

NRL møter Statsråd Sylvi Listhaug (Frp)

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) møter Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Foto: LMD

– Positivt at hun vil lære

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund Nils Henrik Sara har snart mistet tellingen på å hvor mange landbruksministre som har kommet og gått i løpet av de 7 årene han har ledet organisasjonen.

Han mener det er viktig at statsråden bryr seg om å se reindriftas utfordringer også fra næringens sysnsvinkel.

- Det er positivt at den nye Landbruksministeren ønsker å møte reindriftsutøvere i nord for å lære mer om hva reindrift går ut på, sier Sara.