Glede i Tana for penger til bygging av ny bru over Tanaelva

Regjeringen foreslår 30 millioner kroner til å starte opp byggingen av nye Tana bru.

Hartvik Hansen (t.v.) og Frank Martin Ingilæ

Varaordfører Hartvik Hansen (t.v.) synes det er gledelig at nybrua over Tanaelva endelig skal realiseres. Her hilser han på ordfører Frank Martin Ingilæ.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det er veldig gledelig at det endelig foreslås midler til dette bruprosjektet. Det har vi ventet lenge på, sier varaordfører Hartvik Hansen til NRK.

Finnmark har fått to helt nye prosjekter inn på neste års forslag til statsbudsjett.

Nye Tana bru har fått sin første bevilgning, på 30 millioner kroner. Dagens E6-bru er fra 1948, og er smal og restriksjoner på maksimalt tillatt aksellast. Ny bru over Tanaelva er beregnet å koste 578 millioner kroner, inkludert tilgrensende vegnett og gang- og sykkelveger.

Brua planlegges ferdig i 2018.

– Tana er et knutepunkt i Øst-Finnmark og det er bra at dette nå vil styrkes. Til tider har det vært vanskelig med den gamle brua, fordi det nesten ikke er plass til at to biler kjører der i motgående retning, sier Hansen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tanabru, Tana bru

Den gamle brua over Tanaelva ved Tanabru er snart klar for utskiftning. Regjeringen foreslår 30 millioner kroner til neste år.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Flere veiprosjekter i Finnmark

Også et etterlengtet gang- og sykkelvegprosjekt har kommet med på neste års liste, langs riksveg 93 mellom Salkobekken og Øvre Alta. Kostnadene er beregnet til 34 millioner kroner.

I tillegg fortsetter utbyggingen av to store riksvegprosjekter i Finnmark. Det er riksveg 94 fra Skaidi mot Hammerfest, hvor det skal investeres totalt 39 millioner kroner neste år. På E105 mellom Hesseng og Elvenes skal det brukes 150 millioner kroner neste år. Denne strekningen ventes å bli ferdig høsten 2017.

Slik blir statsbudsjettet for Finnmark.

Slik blir statsbudsjettet for Troms.

Slik blir statsbudsjettet for Nordland.

Rekordhøye investeringer på vegene i nord

Neste år skal det investeres for 4 milliarder kroner på riksvegene i Nord-Norge.

3 milliarder er statlige penger, mens bompengene utgjør 1 milliard kroner.

Hålogalandsbrua på E6 nord for Narvik er det største enkeltprosjektet. Her er det satt av 692 millioner kroner i 2016-budsjettet. Brua skal etter planen åpnes for trafikk høsten 2017. Sammen med de andre tiltakene i området bidrar den til å korte inn E6 med 18 kilometer.

I Bodø skal det investeres for 591 millioner kroner i bypakkeprosjekter. Arbeidet med tunnelen mellom Hunstadmoen og Bodøelv er i gang, mens utbyggingen av nye vegløsninger vest for tunnelen starter for fullt på slutten av dette året. Etter planen skal den nye tunnelen tas i bruk fra 2018.

I Harstad skal det investeres for 340 millioner kroner neste år, og arbeidet med tunnel gjennom Harstadåsen starte opp tidlig i 2016.

For alle disse prosjektene er bompenger en del av finansieringen. Andelen bompenger i Nord-Norge øker dermed til 25 prosent neste år. Det er likevel lavere enn i resten av landet, hvor 36 prosent av veginvesteringene betales av brukerne.

Tunnel gjennom Nordnesfjellet

På E6 i Troms pågår arbeidet med tunnel gjennom Nordnesfjellet og tunnel og veg gjennom Sørkjosen. Nordnesfjellet får 318 millioner kroner neste år, mens det er satt av 50 millioner kroner til Sørkjosen. Disse to prosjektene vil forkorte E6 gjennom Troms med totalt 10 kilometer når de står ferdige i 2017.

Arbeidet med utbedring av E6 over Kvænangsfjellet fortsetter, og her er det satt av 50 millioner kroner i neste års statsbudsjett.