NRK Meny
Normal

– Første gang en politiker fremhever kunstnere

Kunstner Synnøve Persen har aldri hørt en ledende politiker fremheve kunstnere på denne måten før.

Synnøve Persen

Synnøve Persen er stolt over hvor verdsatt kunstnere er i det samiske samfunnet. Nettopp det gjenspeilet sametingspresident Aili Keskitalo i sin nyttårstale, mener Persen.

Foto: Piera Balto / NRK

– Jeg kan ikke huske å ha hørt ledende politikere trekke fram kunstnere på denne måten. Det er veldig viktig å sette søkelyset på kunstneres arbeid slik hun gjorde, sier Synnøve Persen om sametingspresidentens tale.

Persen mener at dette betyr at sametingspresident, Aili Keskitalo, og andre på Sametinget anser samiske kunstneres arbeid så viktig, at det påvirker hele samfunnet.

  • Se og les talen her

– Det samiske samfunnet verdsetter sine kunstnere

Hun forteller åpenhjertig om at en kunstners hverdag varierer fra å ha veldig gode dager, til dager der man føler at ingen bryr seg om kunsten deres.

– Men jeg synes at hele det samiske samfunnet verdsetter sine kunstnere høyere enn for eksempel det norske samfunnet verdsetter sine.

Til tross for at det samiske samfunnet er lite, så tror ikke Persen at det er hovedgrunnen til at kunstnerne verdsettes slik. Hun tror det ligger dypere. En naturlig del av kulturen.

– Jeg tror mange i det samiske samfunnet ser på kunstnere som en slags veivisere.

Dette er hun svært stolt over.

Verdsetter ordene til samefolkets representant

– Dette er svært verdifullt, men det har ikke kommet gratis, vi i kunstnermiljøet har kjempet hardt for at blant annet Sametinget støtter opp om samisk kunst, mener Synnøve Persen.

Sametingspresident Aili Keskitalo representerer i kraft av sin stilling det samiske folket.

– Og nettopp derfor setter jeg stor pris på ordene hennes, forteller kunstneren.

Persen er fra Porsanger i Finnmark. Hun er billedkunstner og forfatter, og har vært nominert til Nordisk råds litteraturpris for det samiske språkområdet to ganger. Persen var svært aktiv under Alta-kampen, og laget i den forbindelse samisk protestkunst sammen med andre kunstnere.

– Jeg snakker om kunstnerne

Utdrag fra Keskitalos tale om kunstnere:

«Så i dag vil jeg snakke til deg om heltene våre. De som hver dag skaper og fornyer. Det er de som vever oss inn i det som er selve fibrene i vårt samfunn: vår historie, våre drømmer og vår opplevelse av å være oss.

Jeg snakker om kunstnerne. Om foreldrene som bruker tid og engasjement på å etablere samiskundervisning der ingen tilbud finnes fra før. Ildsjelene som sikrer at de unge har et idrettstilbud også neste høst. Og om sønnen som hjelper sin samisktalende mor og legen til å forstå hverandre bedre og dermed sikrer best mulig behandling og verdighet for den syke.»