NRK Meny
Normal

Glad for lovfestet stangrett

I regjeringens forslag til modernisering fastslås lokalbefolkningens rett til å fiske med stang i Tanavassdraget. – Det sikrer våre rettigheter, sier erfaren laksefisker.

Laksefiske, laksefiskere

Stangfiskeretten i Tana skal lovfestes. Bildet er av en laksefisker i Tanavassdraget.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er bra at stangfiskeretten blir lovfestet, det vil styrke våre rettigheter i vassdraget, sier den erfarne laksefiskeren Ingvald Nedredal fra Karasjok.

Han har i en årrekke fisket i både Anárjohka, Kárášjohka og Iešjohka som er elvene i øvre deler av Tanavassdraget.

Modernisering av loven

Regjeringen foreslår en modernisering av Tanaloven. I lovforslaget lovfestes lokale stangfiskeres rett til å fiske i Tanavassdraget.

Tidligere har kun husbondens rett til fiske med garn vært med i Tanaloven. Mens stangfiskeretten har vært i en forskrift om fisket i Tanaelva.

Tanaloven er fra 1888, og nå vil regjeringen modernisere loven. Stortinget vil i nærmeste fremtid ta stilling til lovforslaget.

Forhandler om nye fiskeregler

Den norske og den finske staten er fortsatt inne i forhandlinger om nye fiskeregler for vassdraget, som av mange har vært betegnet som kanskje verdens viktigste vassdrag for atlantisk villaks.

De siste årene har fangsten vært nedadgående, og flere år med oppbygning kreves for å få fangstene man hadde på 70-tallet.