Hopp til innhold

Gjenvalgt som leder

Inge Even Danielsen gjenvelges som leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) under helgens landsmøte i Røros.

Danielsen forteller om et hektisk år grunnet flere prosesser og lovarbeid innenfor reindriften, og at dette kommer til å fortsette.

– Det blir nok et hektisk kommende år, med blant annet reindriftsavtalen som skal behandles av Stortinget våren 2025, og selskaper som stadig ønsker om å bygge ut mer vindkraft for eksempel.

– Det er alltid nok å ta fatt i, sier Danielsen.

I tillegg ble også ny leder for landsforbundets ungdomsseksjon, NRL-U, valgt, der Sara Katrine Aleksandersen (23) ble valgt til leder.

Leder i landsforbundet velges hvert andre år.

Lederkandidater-nrl
Foto: Ailin Maria Danielsen / NRK

Korte nyheter

 • Vurderer å anmelde hærverk på Lakselv skole

  Flere veggplater på Lakselv barneskole i Porsanger kommune har blitt skadet som følge av hærverk. skriver Ságat.

  – Det er pøbelstreker, sier Øystein Solaas, konstituert sektorleder for kommunalteknikk og samfunnsutvikling i Porsanger kommune til Ságat.

  Det var politiet som varslet kommunen om skadeverket. Kommunen har enda ikke anmeldt hærverket, men Solaas sier at han er sikker på at det vil bli anmeldt for å kunne få dekket utgiften av forsikringen.

  – Konsekvensen er det at vi må bruke mye penger vi ikke har på vedlikeholdet, sier Solaas til avisen.

 • Klima- og miljøministeren overrasket av at fiskere får fiske laks på grensestrekningen av Tanaelva

  Det har ikke vært lov å fiske etter laks i Tanaelven på fire år.

  Men nå har finske myndigheter gitt dispensasjon til 15 organisasjoner og lag til å fiske etter laksen på finsk side av Tanaelva.

  Det reagerer klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen på.

  – Det er svært lite laks i Tanavassdraget, og jeg er bekymret for bestandene. Vi kan ikke tillate fiske når tilstanden til bestandene er så dårlig som den er nå. Det vil i så fall ødelegge for fremtidige generasjoners mulighet til å fiske i elven, sier Eriksen til NRK.

  Det er noe av grunnen for at norske og finske myndigheter valgte å stenge laksefisket, forteller han.

  – Derfor er jeg overrasket over å bli gjort kjent med at det er gitt dispensasjon til å fiske i grenseelva på finsk side, uten at prosedyrene er fulgt. Dette vil vi følge opp med finske myndigheter, sier klima- og miljøministeren.

  Fiskefellen i Tana elven

  Finlenderne får fiske laks på sin side av Tanavassdraget, mens det på norsk side er forbudt

  Miljødirektoratet har avslått en søknad om laksefiske og sier det ikke er nok laks i Tana. Styremedlem i Tanavassdragets Fiskeforvaltning raser mot myndighetene.