Valgt for to nye år

Nils Henrik Sara ble gjenvalgt som leder i NRL.

Nils Henrik Sara
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han har vært leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) i to år.

Landsmøtet valgte Sara som er fra Kautokeino, for to nye år. Innstillingen fra valgkomitéen var enstemmig.

Det kom ikke andre forslag på leder.

I styret får Sara med seg Mariann Wollmann Magga, Anders Nils N. Utsi, Ole Mathis Eira, Per Mathias Oskal, Sven Are Kappfjell, Terje Haugen, Inge Even Danielsen og Berit A. Oskal.

NRL er tidligere blitt kritisert for å ha et mannsdominert styre. Etter valget av det nye styret, er det fortsatt bare to kvinner der.

Varslet avgang

I avslutningstalen takket Nils Henrik Sara for tilliten, men han kom også med følgende melding:

- Da jeg ble valgt for to år siden, sa jeg at kunne være leder i fire år. Derfor vil jeg allerede nå gi beskjed om at dere må velge ny leder om to år, sa Sara.

Han var glad for at det ikke ble foreslått noen motkandidater under valget.