NRK Meny
Normal

Gjenspeiler et mangfold av aktivitet

Bårjås, som nå har blitt utgitt i 15 år, gjenspeiler mye av den aktiviteten som skjer ved Árran, mener redaktøren.

Bårjås 2014
Foto: Skjermdump

Bårjås er en lulesamisk tidsskrift som blir utgitt årlig fra Árran lulesamisk senter. En av redatørene i tidsskriften, Line Merete Skarvik, mener at mye av det som står i Bårjås gjenspeiler aktiviteten som skjer ved Árran.

Gjennom disse årene har Bårjås gjenspeilet mye av den aktiviteten som er stiftet til Árran, det er jo et mangfold av aktivitet. Her har Bårjås opp gjennom årene tekster som er knyttet til musem, språk og forskjellig prosjekter som har vært gjennom årene, sier Skarvik.

«Tradisjon og fornyelse»

Árrana musearádevadde, Line Merete Skarvik.

Redaktør i Bårjås, Line Merete Skarvik.

Foto: Harrieth Aira / NRK

– I år har vi valgt en tittel som er «Tradisjon og fornyelse» fordi det er mange av artiklene i år som handler om tradisjoner, og så er det flere som handler om fornyelse av tradisjoner. Så det er jo et litt spennende tema syns jeg selv hvertfall, sier hun.

Skarvik forteller at noen av artiklene som er i årets utgave handler om temaer som enda den dag i dag kan være vanskelige å snakke om.

– Selv om mange kanskje har opplevd sorgprosesser knyttet til språk og felleskap, så kan dette også danne grunnlag for nye felleskap, som er noe Astri Dankertsen har skrevet om i sin artikkel, sier hun.

Hun nevner også at en av artiklene i tidsskriftet handler om det lulesamisk språket.

– Bruce Morén-Duolljá har skrevet en artikkel som handler om lulesamisk grammatikk, og da er det jo snakk omfornyelse av kunnskapen vår om det lulesamiske språket.


– På bakgrunn av egen forskning mener da Morén-Duolljá at det er på tide at den lulesamiske grammatikken fornyes, skrives om slik at den blir beskrevet mer presist og riktig. Det er bare noen av de eksemplene vi har fra årets Bårjås, avslutter hun.