Hopp til innhold

Har ikke planer om å gripe inn

Trond Giske svarte under lanseringen av den nye mineralstrategien at staten foreløpig ikke har planer om å gripe inn overfor kommuner som ikke vil ha gruvedrift.

Trond Giske

Trond Giske sier at myndighetene foreløpig ikke har planer om å gripe inn overfor kommuner i mineralspørsmål.

Foto: Håkon Mosvold / Scanpix

– Det har alltid vært mulig å gå inn med en statlig arealplan. Dette er bare en beskrivelse av regelverket slik det er i dag, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Staten har dermed ifølge statsråden foreløpig ingen planer om å gripe inn overfor kommuner i arealplanlegging.

Utelukker ikke muligheten

Selvom staten aldri har brukt muligheten til å overstyre en kommunal arealplan i mineralutvinningsprosjekter, så vil ikke ministeren utelukke at det kan være en mulighet i fremtiden.

Trond Giske

Statsråd Giske lanserte regjeringens strategi for «Skattejakten» på onsdag.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Om det i fremtiden vil bli aktuelt for staten å bruke det, kan jeg ikke utelukke, men vi har ingen konkrete planer om det i noen konkrete prosjekter per i dag, forteller Trond Giske.


Mener det strider mot demokratiet

Visepresident i Sametinget Laila Susanne Vars reagerte kraftig på at det så tydelig kommer fram i mineralstrategiplanen at staten kan gripe inn overfor kommunenes egne arealplaner. Vars er klar over at plan og bygningsloven allerede åpner for statlig arealplanlegging,
– Men det nye er den tydelige linken til mineralvirksomhet og «trusselen» om at staten kan benytte sin makt til å tvinge til å tvinge gruvevennlige arealplaner på kommuner som ikke ha slik virksomhet i sine planer, sier hun.

Laila Susanne Vars

Sametingets visepresident Laila Susanne vars liker dårlig at mineralvirksomhet og statens mulighet til å gripe inn i arealplaner linkes sammen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK


Derfor retter hun kraftig kritikk mot den nylig lanserte mineralstrategiplanen.

– Det demokratiske systemet i Norge er bygd på det lokale selvstyreprinsippet.
Dette er statlig overstyring av lokaldemokratiet, og det er helt uakseptabelt, sier Vars.

– Samene overkjøres

Reineier Isak Mathis Triumf, kjent fra dokumentaren «Gollegiissá - Skattkammeret», mener staten overkjører samene. Triumf vil ta saken til FN dersom staten velger å gi tillatelse til gruveselskapet Arctic Gold AB å gjenåpne gruvevirksomhet i Biedjovággi.

Isak Mathis Triumf

Reineier Isak Mathis Triumf føler at staten overkjører samene.

Foto: Roger Manndal / NRK


– Om den norske stat overkjører kommunen, kan FN overkjøre den norske stat. FN er vårt eneste halmstrå. Det er den eneste muligheten vi har.

Triumf setter sin lit til at kommunestyret i Kautokeino kjenner godt til reindriftens behov, og samarbeidet med Samerådet og Mattias Åhrén.

– Etterlengtet mineralstrategi

Arctic Gold AB melder at den norske mineralstrategien er etterlengtet.

– Med denne beskjeden ser jeg at vårt ærend kan få en positiv behandling, og at vi atter en gang kan se svært positivt på vårt prosjekt i Biedjovággi, sier direktør i selskapet Lars-Åke Claesson.

Administrerende direktør Lars-Åke Claesson.

Administrerende direktør i Arctic Gold AB er fornøyd med Norges mineralstrategi.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK


Arctic Gold ser på mineralstrategien som en sterk indikasjon for en positiv virksomhet for gruvenæringen i Norge.

Korte nyheter

 • Ohcet lobi báhčit albasa Ivggus

  Guovddášbelodaga sámediggejoavku gohčču Dálkkádat- ja birasdepartemeantta bargat váttivuođaiguin maid albbas dagaha Ittunjárggas.
  Dan čállá Fremtiden i Nord.

  Maŋimuš áiggiid lea albbas dahje albasat speadjan bohccuid ja sávzzaid Ittonjárggas. Maŋŋebárgga bođii diehtu Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddjis ahte Ivgu sávzaguohtunguovlu ii oaččo báhčinlobi.

  – Sihke boazodoallu ja boanddat ribahit misiid, áldduid, lábbáid ja sávzzaid boraspiriide ja gillájit nie stuorrát. Go ealáhusat ohcet heahkkalobi jávkadit speaddji boraspiriid, de ádjána menddo guhká ovdal go vástiduvvo sidjiide. Ja go ožžot vástádusa, de eai doala vástádusat deaivása, dadjá Kirsten Inger Anti ávisii.

  Les på norsk

  En ung gaupe er avlivet etter at den ble funnet påkjørt og skadet i Tvedalen i Larvik kommune.
  Foto: Helena Rønning / NRK
 • Massán misiid - besset báhččit ovtta goaskima

  Stállonjárgga orohat Siellahis Romssas lea ožžon lobi báhčit ovtta goaskima. Siiddas lohket sáhttit duođaštit ahte goaskin lea váldán unnimusat 40 miesi.

  Badjealmmái John Mathis Oskal lohká goaskima leat stuorra giksin sidjiide juohke jagi, muhto dán jagi erenoamážit.

  – Dát lea váivi, dát dagaha ollu lassibarggu ja miesit piidnašuvvet.

  Son jáhká maid váttisin nagadit báhčit goaskima ná maŋŋit giđđat.

  Kongeørn
  Foto: Kjartan Trana/NRK
 • Váhnemat: Unnit oahpahit šearpmaid bokte

  Masá bealli, 49 proseantta, váhnemiin geain leat mánát vuođđoskuvllas dáhtošit unnidit oahpahusa šearpmaid bokte. Dán čájeha Opinion ođđa iskkadeapmi.

  Dušše 4 proseantta dáhtošii eambbo oahpahusa šearpmaid bokte.

  Oslo váhnemat leat eanemusat vuostá atnit šearpmaid oahpahusas. Lohku lea 64 proseantta. Davvi-Norggas leat unnimusat vuostá, 38 proseantta.

  Olles 71 proseantta váhnemiin vuorjašuvvet das man ollu áiggi mánát ahte šearpmaid ovddas.

  Ráđđehus lea ge bidjan lávdegotti guorahallat mo váikkuha go mánát atnet ollu áiggi šearpmaid ovddas.

  Undervisning
  Foto: Lise Åserud / SCANPIX