Hopp til innhold

Har ikke planer om å gripe inn

Trond Giske svarte under lanseringen av den nye mineralstrategien at staten foreløpig ikke har planer om å gripe inn overfor kommuner som ikke vil ha gruvedrift.

Trond Giske

Trond Giske sier at myndighetene foreløpig ikke har planer om å gripe inn overfor kommuner i mineralspørsmål.

Foto: Håkon Mosvold / Scanpix

– Det har alltid vært mulig å gå inn med en statlig arealplan. Dette er bare en beskrivelse av regelverket slik det er i dag, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Staten har dermed ifølge statsråden foreløpig ingen planer om å gripe inn overfor kommuner i arealplanlegging.

Utelukker ikke muligheten

Selvom staten aldri har brukt muligheten til å overstyre en kommunal arealplan i mineralutvinningsprosjekter, så vil ikke ministeren utelukke at det kan være en mulighet i fremtiden.

Trond Giske

Statsråd Giske lanserte regjeringens strategi for «Skattejakten» på onsdag.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Om det i fremtiden vil bli aktuelt for staten å bruke det, kan jeg ikke utelukke, men vi har ingen konkrete planer om det i noen konkrete prosjekter per i dag, forteller Trond Giske.


Mener det strider mot demokratiet

Visepresident i Sametinget Laila Susanne Vars reagerte kraftig på at det så tydelig kommer fram i mineralstrategiplanen at staten kan gripe inn overfor kommunenes egne arealplaner. Vars er klar over at plan og bygningsloven allerede åpner for statlig arealplanlegging,
– Men det nye er den tydelige linken til mineralvirksomhet og «trusselen» om at staten kan benytte sin makt til å tvinge til å tvinge gruvevennlige arealplaner på kommuner som ikke ha slik virksomhet i sine planer, sier hun.

Laila Susanne Vars

Sametingets visepresident Laila Susanne vars liker dårlig at mineralvirksomhet og statens mulighet til å gripe inn i arealplaner linkes sammen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK


Derfor retter hun kraftig kritikk mot den nylig lanserte mineralstrategiplanen.

– Det demokratiske systemet i Norge er bygd på det lokale selvstyreprinsippet.
Dette er statlig overstyring av lokaldemokratiet, og det er helt uakseptabelt, sier Vars.

– Samene overkjøres

Reineier Isak Mathis Triumf, kjent fra dokumentaren «Gollegiissá - Skattkammeret», mener staten overkjører samene. Triumf vil ta saken til FN dersom staten velger å gi tillatelse til gruveselskapet Arctic Gold AB å gjenåpne gruvevirksomhet i Biedjovággi.

Isak Mathis Triumf

Reineier Isak Mathis Triumf føler at staten overkjører samene.

Foto: Roger Manndal / NRK


– Om den norske stat overkjører kommunen, kan FN overkjøre den norske stat. FN er vårt eneste halmstrå. Det er den eneste muligheten vi har.

Triumf setter sin lit til at kommunestyret i Kautokeino kjenner godt til reindriftens behov, og samarbeidet med Samerådet og Mattias Åhrén.

– Etterlengtet mineralstrategi

Arctic Gold AB melder at den norske mineralstrategien er etterlengtet.

– Med denne beskjeden ser jeg at vårt ærend kan få en positiv behandling, og at vi atter en gang kan se svært positivt på vårt prosjekt i Biedjovággi, sier direktør i selskapet Lars-Åke Claesson.

Administrerende direktør Lars-Åke Claesson.

Administrerende direktør i Arctic Gold AB er fornøyd med Norges mineralstrategi.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK


Arctic Gold ser på mineralstrategien som en sterk indikasjon for en positiv virksomhet for gruvenæringen i Norge.

Korte nyheter

 • Siste rettsrunde om gruvedrift i Kallak er avsluttet 

  Onsdag fortsatte den siste rettsrunden i Sveriges Høyeste forvaltningsdomstol i saken om gruveåpning i Kallak, det skriver SVT Sápmi.

  Nå skal regjeringen ta stilling til om regjeringens vedtak skal stå eller ikke.

  Vedtaket gir grønt lys til gruveåpning i Kallak, som ligger i utenfor Jokkmokk i Sverige.

  Siri Länta fra Jåhkågasska tjiellde var en av de som vitnet om hvilke konsekvenser gruva kan gi for reindrifta.

  – Det har vært to lange dager så nå blir det godt å komme hjem. Det har vært en uro for hvordan det skal bli, men jeg er også full av håp for at vi skal kunne stanse gruven, sier hun til SVT.

  Dommen forventes å komme i løpet av noen måneder.

 • Direktør i Helse Nord: – Jeg var ikke kjent med det dokumentet

  Administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind (bildet til venstre, her sammen med styreleder Renate Larsen i Helse Nord) kom i dag med en kronikk der hun skriver «vi har ingen skjult agenda» etter at et internt arbeidsdokument fra Helse Nord ble lekket onsdag. I dokumentet sto det blant annet at Nord-Norge kan miste flere akuttsykehus.

  Til NRK sier direktøren at hun ikke hadde sett dokumentet før media skrev om saken.

  – Dette var et dokument på et tidlig stadium fra ei arbeidsgruppe som ikke har levert noe til oss enda. Så jeg var ikke kjent med det dokumentet da jeg hadde møte med kommunene.

  Arbeidsdokumentet viser hvilke alternativer som Helse Nord vurderer angående struktur og innhold i sykehusene.

  Det man skal vurdere er blant annet:

  Fjerne akuttkirurgi ved sykehusene i Kirkenes, Narvik, Lofoten og ved ett sykehus på Helgeland.

  Lind sier at dette dokumentet ikke må leses som en konklusjon.

  – Det er et dokument tidlig i en diskusjonsprosess.

  Skjønner du at folk for eksempel i Narvik, Gravdal og Kirkenes nå blir bekymret?

  – Det har jeg ingen problem med å skjønne. Alle er opptatt av gode helsetjenester. Vi har også presisert at uansett hva vi ender opp med av eventuelle endringer, så skal vi fortsatt gi gode likeverdige tjenester og ha god akuttberedskap framover.

  På spørsmål om noen akuttsykehus kan bli lagt ned, svarer Lind at hun ikke kan si noe om.

  – Men det som er helt åpenbart er at vi er nødt til å drifte annerledes enn vi gjør i dag.

  Adm. dir. Marit Lind og styreleder Renate Larsen i Helse Nord
  Foto: Barbro Andersen / NRK
 • Dáhttu kártejuvvot makkár eanadárbbut bohtet dálkkádatrievdama geažil

  Sámediggi váillaha analysaid ja kártema das makkár dárbbut šaddet eatnamiidda dálkkádatrievdamiid geažil.

  Nu daddjo áššečilgehusas dálkkádatrievdamiid áššái maid Sámediggi gieđahallá dievasčoahkkimis boahtte vahkus.

  Daddjo maiddái ahte ferte dárkilit guorahallat mo dálkkádatrievdamat ja doaimmat daid hárrái, čuhcet sámeriektái.

  Nu gáibida Sámediggi ahte sámiid vuoigatvuođat vuhtii váldojit boahtteáiggi dálkkádatbarggus, árvaluvvo áššečilgehusas.

  Støre + Muotka Sametinget
  Foto: Inga Máret Solberg Åhrén / NRK