Girječállit moitet fágalávdegotti

Sámi Girječálliid Searvvi jahkečoahkkimis gieskat lei sáhka sámi girjjálašvuođa stipeanddain. Makkár fágalaš árvvoštallama vuođul fágalávdegoddi vállje geat stipeanddaid galget oažžut

Sámedikki stipeandastivra juolluda stipeanddaid dieđuid mielde mat bohtet ohcamiin, muhto maiddái ollislaš fágalaš árvvoštallama vuođul. Dás dat šattaige sáhka Sámi Girječálliid Searvvi jahkečoahkkimis dá gieskat

Heajos gelbbolašvuohta

Rauna Magga Lukkari lea okta dáin geat girjjálašvuođa stipeandda juolludemiin leat fuolastuvvan. Son oaivvilda SGS fágalávdegottis gal váilo fágalaš gelbbolašvuohta, sii leat dábálaš girječállit geain ii leat gal girjjálašvuođas universitehtta oahppu:

Ohcala fágalaš máhtolašvuođa

Girječálli Rauni Magga Lukkarii ohcalivččii Sámi Girječálliid searvvi fágalávdegottis fágalaš gelbbolašvuođa árvvoštallat girjjálašvuođa. Lávdegottis galggášii aba juo okta láhttu ges livččii leat universitehtta oahppu girjjálašvuođas, dál ráđđe vuoikkaba fuolkevuohta, lohká son. Lukkari oaivvilda Sámi Girječálliidsearvvi mielahttuin ii leat dohkálaš oahppu árvvoštallat girjjálašvuođa.

Heajos fágalávdegoddi

Sámi Girječállid searvi lea ieš válljen miellahttuid fágalávdegoddái mii galgá Sámedikki ovddas válljet geat stipeanddaid galget oažžut, dán lávdegotti dat láitetge girječállit. Máŋggas dáhtto dán guorahallat, go oaivvildedje ahte stipeandaoažžut eai árvvostallo fágalaččat. Dál lea fágalávdegotti mearrádusat loahpalaččat, ii abut gosage váiditge dáid, lohká Lukkari:

Ii sáhte váidit mearrádusaid

Sámi Girječállid searvi girjjálašvuođa fágalávdegoddi dat árvala Sámedikki stipeandalávdegoddái geat stipeanddaid ánssášit oažžut. Ja njuolggadusain daddjo ahte fágalávdegotti mearrádusaid ii sáhte váidit. Váidinvejolašvuohta lea ráddjejuvvon dušše dasa mii guoská áššemeannudeapmái ja riektegeavaheapmái.

Gula jearahallama