NRK Meny
Normal

Gir stafettpinnen til nye veivisere

Nye Samiske veivisere offentliggjøres i dag fra lillescenen på Riddu Riđđu festivalen i Manndalen i Kårfjord i Troms.

Samiske veivisere 2015/2016 i kofter

Disse fire samiske Veivisere er ferdige med sin periode som samiske veivisere. Nå skal 4 nye ungdommer føre stafettpinnen videre.

Foto: Sámi allaskuvla

15 samiske ungdommer har i år søkt om å få bli veiviser og av disse ble fire stykker valgt ut til å bli årets veivisere.

Søkerne måtte i gjennom en intervjurunde og levere inn en oppgave som dannet grunnlaget for utvelgelsen.

Gir stafettpinnen videre

Etter et år som samiske veivisere skal Maien Gaup Sandberg, Elle Kare Somby, Elle Mari Dunfjell Oskal og Lisa Kaisa Skoglund gi stafettpinnen videre til fire nye samiske ungdommer.

Dette skjer på Riddu Riđđu festival fredag 15. juli 2016, på lillescenen kl. 17.30.

Fra departementet kommer statssekretær Anne Karin Olli for å delta på offentliggjøringen.

Formidling av ungdom til ungdom

Tiltaket Samiske veivisere drives av Samisk høgskole og finansieres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Veiviserne gjennomfører studiet «Samisk kultur- og samfunnskunnskap» som gir 15 st. p.

Deretter begynner de å reise rundt til videregående skoler og andre ungdomsfora i hele landet for å informere om samisk kultur og samfunn. Dette er formidling av ungdom til ungdom.

Spennende år

Veiviserne kan vente seg ett spennende år der de møter mange mennesker som kanskje ikke vet så mye om samer.

I år hadde vi 4 samiske jenter som veivisere, muligens har vi flere gutter i år, melder Risten Rávdna Länsman fra Samisk høgskole, som er leder for veiviserordningen.