Krever gransking av tapstall

Reindriftsnæringens søknad om rovdyrerstatning er nok et svindelforsøk mot staten, mener Norges Miljøvernforbund.

Reinkadaver

Illustrasjonsfoto.

Foto: Erik Ropstad

Reinsdyrnæringen gir rovdyra skylden for reindøden på Finnmarksvidda som egentlig skyldes ødelagte reinbeiter. Norges Miljøvernforbund tror ikke på tallene.

Leder i forbundet Kurt Oddekalv, krever nå en gransking av de oppgitte tapstallene.

Dette kom fram under en radiodebatt der han drøftet temaet sammen med lederen i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Nils Henrik Sara.

Norges Miljøvernforbund (NMF) er ikke overrasket over at reindriftsnæringen nok en gang har gitt rovdyrene skylden for at nærmere 50 000 reinsdyr har gått tapt på Finnmarksvidda.

NMF erkjenner at rovdyr tar reinsdyr, men ikke det antallet som reindriftsnæringen påstår. Næringen skylder på rovdyrene for å forsøke å skjule en langt alvorligere sak, nemlig ødelagte reinbeiter og sultedød.

– Omfattende dyreplageri

Reindriftsnæringen har i mange år slitt med for stort reintall og for dårlige beiter. Reindriftsnæringen har til nå nektet å innse at den eneste løsningen på problemet er å redusere reintallet, men næringens grådighet har ført til at ingen ønsker å bidra til å redusere reintallet, skriver NMF på sine nettsider.

Dette har ført til et omfattende dyreplageri på vidda med avmagrede reindyr og en sikker sultedød for et stort antall reinsdyr hvert år.

NMF kan ikke se noe grunnlag for å diskutere tap av rein til rovdyr på Finnmarksvidda før reintallet er kraftig redusert.

NMF ser på årets søknad om rovdyrerstatning fra reindriftsnæringen som nok et svindelforsøk mot staten der reindriftsnæringen ønsker å få dekt sine tap som følge av ødelagte reinbeiter gjennom rovdyrerstatningen.

NRL tar det helt med ro

NBRa jođiheaddji Nils Henrik Sara

NRL leder Nils henrik Sara.

Foto: NRK Sámi Radio / NRK

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Nils Henrik Sara tar Oddekalvs påstander om svindel med stor ro. Han regner med at tallene blir dokumentert i nær framtid.

– Det pågår nå en forskning i regi av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), og foreløbige resultater viser at det finnes langt flere rovdyr enn det forskerne tidligere har antatt, sier Sara.

Sara avviser også koplingen mellom dårlige beiter og rovdyrtap.

– Det stemmer at vi sliter med dårlige beiter på grunna av for høyt reintalli Finnmark, men der er noe det jobbes med, sier NRL-lederen.

– De kan granske så mye de vil, for vi har vårt på det tørre, sier Sara til NRK Sápmi.

Det Sara derimot frykter, er at slike påstander som Norges Miljøvernfornbund jevnlig slenger ut, fører til at folk blir enda mer skeptiske til næringa.

Korte nyheter

 • – Goavddis gullá sámi álbmoga doložiidda

  Sámi vuorkádávviriid musea jođiheaddji Jelena Porsanger dovdá ahte lea riekta go Paul-Andde goavddis addo Sápmái. – Goavddis gullá sámi álbmoga doložiidda, ja dovdo áibbas riekta ahte leat sápmelaččat ieža geat hálddašit kulturárbbi áimmahuššet ja gaskkustit dieđuid min doložiid ja otná dili birra, lohka Jelena Porsanger. Musea lea nai bargame stuorebuš čájáhusain mat leat min 50 jagi ávvudoalut Dat ráhppu beassážiid ja namma lea «sámi rumbbuid máhcaheami ruoktot», muitala Porsanger. Geahča olles jearahallama dá.

  Sámi vuorkádávviriid musea jođiheaddji Jelena Porsanger lea movttet go Paul-Andde goavddis addo Sápmái. 
 • Marit Meløy styreleder for RiddoDuottarMuseat

  Sametingsrådet har oppnevnt Marit Meløy som styreleder for Stiftelsen RiddoDuottarMuseat, det skriver avisen Ságat. Som varamedlem ble Ol Johan Gaup oppnevnt for samme periode. Marit Meløy (43) er ansatt i Karasjok kommune som prosjektleder for «Framtidens Karasjok», skriver avisen.

  Marit Eira Meløy
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Čalmmustahttet vealaheami 

  NRK Super čalmmustahttá ja čilge mánáide jahkásaččat juogalágan fáttá man birra soaitá váttis hupmat. Dán jagi leat fáddábeaivvit vealaheami birra. – Buot olbmuin Norggas, maiddái sápmelaččain, galgá leat vuoigatvuohta eallimii gos sin etnalašvuohta, giella ja eallinvuohki dohkkehuvvojit. Dat galggašii leat diehttelas, lohka Sámediggepresideantta Silje Karine Muotka dán videos. Ja dáppe ges gávnnat eanet sisdoalu dán fátta birra.