Gir pengestøtte til laksefiskekrav

Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening krever å få tilbake sjølaksefiskerettigheter som de siste årene er blitt innskrenket, slik som fisketider. Foreningen har søkt alle kommuner der sjølaksefiske finnes eller har forekommet, om 20.000 kroner i juridisk bistand. Hittil har iallfall Tana kommunes formannskap vedtatt å innvilge pengesøknaden. Dette melder Finnmarken.