Gir pengestøtte for pårørende til demens

Kåfjord kommune vil gi samisk kursstøtte til pårørende til foreldre med demens. Samepolitisk utvalg skal behandle retningslinjene for slik støtte i neste uke.

TV-aksjonen 2013

Kåfjord kommune vil gi pengestøtte til pårørende til demente for å lære seg samisk.

Foto: Tonje Bergmo / NRK

Kåfjord kommune vil nå gi mulighet for pårørende til eldre med demens til å søke om kursstøtte i samisk. Lignende støtte har hittil vært prioritert foreldre med barn i barnehage og skole som har samisk som fag.

Demente personer mister andre språket

Nestleder for Samepolitisk utvalg i Kåfjord kommune, Idar Pedersen sier at det er viktig å gi støtte til pårørende som har foreldre med demens. Pedersen forteller om sin egen mor som fikk demens for 20 år sida.

Min avdøde mor fikk demens, og sluttet å snakke. Far min ble bekymret, og til slutt prøvde han å snakke samisk med mor, da smilte mor og begynte å snakke.

Kan ikke gi støtte til alle

Kåfjord kommune har hatt en budsjettramme på kr. 200.000,- til foreldrestøtte for de med barn i samisk barnehageavdeling og som har samisk i fagkretsen. Denne ordningen har vært i 5 år. Taket på kostnadsdekning er inntil kr. 50.000 pr. kurs, som vil si at to foreldre/foresatte kan søke hvert år.

Det foreslåes at denne budsjettposten nå blir fordelt på både foresatte med barn med samisk og pårørende med demente foreldre. Dette vil kansje medføre til at alle ikke kan regne med støtte.

Må ha bostedsadresse i kommunen

De som kan søke på støtte på tiltaket må ha bostedsadresse i kommunen. Folk fra Kåfjord bor spredt i andre kommuner, og som har bostedsadresse i tilhørende kommune har ikke mulighet å søke støtte på tiltaket.

Det optimale hadde vært at alle som har foreldre med demens som bor i Kåfjord hadde fått støtte uavhengig av hvor pårørende bor. Men, da vi ikke har nok midler så må vi begrense kriteriene sier Idar Pedersen.