NRK Meny
Normal

Gir penger til selvmordsbekjempelse i Arktis

Sametingsrådet har bevilget 270.000 kroner til bekjempelse av selvmord blant unge i Sápmi. – Vi ser med bekymring på at foruroligende mange av våre unge er sårbare og utsatte når det gjelder selvmord, sier sametingsråd Henrik Olsen

Sametingsrådet

Sametingsrådet

Foto: Mette Ballovara / NRK

Prosjektet bekjempelse av selvmord blant unge i Sápmi gjennomføres av Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS) i samarbeid med Samerådet og er et bidrag til Arktisk råds arbeid med økt livskvalitet og bekjempelse av selvmord i Arktis.

Hensikten med dette prosjektet er å styrke det forebyggende samarbeidet med selvmordsforebygging blant samer i hele Sápmi.

Vil bidra til aktivisering

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK SAPMI

– Vårt mål er å bidra til aktivisering og engasjement blant grasrotorganisasjoner som kan bidra positivt, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Selvmordsrisikoen blant verdens rundt 250 millioner urfolk er signifikant høyere enn for den øvrige befolkningen. Unge menn i urfolksgrupper er den gruppen med høyest risiko.

Samer i Norge har imidlertid ikke statistisk høyere risiko for selvmord enn befolkningen i Norge forøvrig, men Finnmark har en høyere selvmordsrate enn noe annet fylke i Norge . I Finnmark er selvmordsraten på 16 selvmord pr. 100.000 innbyggere. Landsgjennomsnittet ligger på 12.

– Vi har ingen å miste

I det svenske reindriftsmiljøet er det en stor overrepresentasjon av selvmordsproblemer, som betyr at én av tre ungdommer har hatt selvmordstanker .

– Det samiske samfunnet er lite og gjennomsiktig, og for de familier og lokalsamfunn som rammes er tragedien stor. Vi har ingen å miste. Vi vet derimot at forebygging og god behandling er best når den skjer innenfor kjente kulturelle og språklige rammer, sier Olsen.

Også for andre urfolksgrupper i Arktis er situasjonen dramatisk. Urfolk topper selvmordsratingen : de tar oftere selvmord enn majoriteten, og av andre årsaker.

Hos flere urfolksgrupper i Arktis har selvmordsproblematikk i løpet av noen titalls år gått fra å være et sjeldent fenomen til å bli opplevd som rene epidemier, med selvmordsrater som flere steder er mange ganger høyere enn hos majoritetsbefolkningen. Grønland har verdens høyeste selvmordsrate.

Ungdom, selvskading og selvmord var også et av temaene på sesjonen til FNs permanente forum for urfolkssaker i New York nylig.

Internasjonal forskning på gang

SANKS er også med i et internasjonalt forskningsteam som har i oppgave å finne ut hvordan forebygge selvmord blant urfolksgutter og menn.

Dette prosjektet vil bygge på kunnskap og kapasitet som lokalsamfunn allerede har ved å fokusere på eksisterende og nye programmer som integrerer ulike tradisjonelle aktiviteter med psykisk helsevern.

Teamet som skal jobbe med dette består av representanter fra urfolksorganisasjoner, helseorganisasjoner og forskere fra Canada, Finland, Grønland, Sverige og Norge.