NRK Meny
Normal

Gir millioner til Tysfjord-saken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir full støtte til Fylkesmannens planer for tiltak etter overgrepene i Tysfjord.

Jan Tore Sanner og Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen

Ordfører Tor Asgeir Johansen (t.h.) er glad for støtten fra Kommunaldepartemenet og Jan Tore Sanner som han her traff på et møte i Oslo for noen uker siden.

Foto: Andreas Trygstad / NRK

– Det er en fantastisk god nyhet at storsamfunnet bistår oss i den jobben vi har her. Vi har blitt hørt.

Ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) i Tysfjord er glad for å få hjelp med overgrepssakene i kommunen, og roser kommunalministeren for å bistå med å løse de utfordringer kommunen står over for.

– En liten kommune, og begrenset økonomisk handlingsrom gjør at mangel på ressurser hindrer oss i å gjøre en så god jobb som vi ønsker. Men nå ser jeg lyst på det at vi får gjort en god jobb i denne saken.

– Viktig for ofre og pårørende

I dag forteller KMD at de vil tildele 7,5 millioner kroner i skjønnsmidler over en periode på 2,5 år som skal dekke det anslåtte finansieringsbehovet knyttet til oppfølging av det forebyggende arbeidet i Tysfjord.

– Beskrivelsene fra Tysfjord vekker både forferdelse og dyp bekymring. Situasjonen i kommunen er svært alvorlig, og det er viktig at ofre og pårørende blir godt ivaretatt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Vi er glad for at departementet vil bidra til å støtte Tysfjord kommune i en vanskelig situasjon, og at det stilles økonomiske ressurser til disposisjon, sier fylkesmann i Nordland Hill-Marta Solberg.

Nasjonal tragedie

Tidligere i juni hadde kommunalminister Jan Tore Sanner (H) et møte med representanter fra Tysfjord der det ble drøftet hvordan de rundt 120 overgrepssakene skal håndteres. I tillegg deltok Fylkesmannen i Nordland og andre sentrale aktører i oppfølgingsarbeidet.

Initiativet til møtet kom etter at sametingspresident Vibeke Larsen i mai sendte et åpent

Vibeke Larsen

Sametingspresident Vibeke Larsen

Foto: Amund Trellevik/NRK

brev til regjeringen med en appell om at nasjonale myndigheter må engasjere seg. Hun omtalte de mange overgrepssakene i den lille Nordlandskommunen som en nasjonal tragedie.

Viktig med innspill

Politiet i Nordland etterforsker over 120 sedelighetssaker i Tysfjord. Totalt er over 80 personer mistenkt, blant dem én person som er siktet i elleve saker. Enkelte av sakene er opptil 40 år gamle.

– Nå er det viktig å få samlet berørte aktører slik at de får komme med nødvendige innspill til det videre arbeidet, sier Solberg.

Hill-Marta Solberg

Fylkesmann Hill-Martha Solberg vil igangsette et 2,5-årig prosjekt knyttet til det forebyggende arbeidet i Tysfjord.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Helhetlig oppvekstplan

Fylkesmannen i Nordland skal ha det overordnede ansvaret med å koordinere Tysfjordprosjektet.

– Det er bra at storsammfunnet bidrar til at det iverksettes gode, forebyggende tiltak. Vi skal jobbe videre i nært samarbeid med aktuelle fagmiljø. Alle delprosjektene skal sammenstilles til en helhetlig oppvekstplan for Tysfjord kommune, sier Fylkesmann Solberg.

Og like over ferien, i løpet av august, vil det bli avholdt et informasjonsmøte i kommunen om de ulike tiltakene.