Hopp til innhold

Gir ikke opp kampen mot staten

Jovsset Ánte Sara kjemper mot staten for tredje gang, men han akter ikke å gi seg uansett utfall.

Jovsset Ánte Sara i rettsalen

TIDLIGERE: Advokat Trond Biti og Jovsset Ánte Sara i retten.

Foto: LIV INGER SOMBY / NRK

Reindriftsuttøver Jovsset Ánte Sara har vunnet mot staten to ganger tidligere. Nå er saken hans tatt opp i høyesteretten.

Sara forteller at han hadde forventet at saken ble tatt til høyeste rett, så han var dermed ikke overrasket.

– Jeg tenkte slik fordi det er viktig at man forbereder seg for det verste utfallet, ellers så kan det bli veldig tungt når du får beskjeden, forteller Sara.

Denne saken tærer på og tar mye tid for den unge reindriftsuttøveren, men han akter ikke å gi seg uansett utfall.

– Om staten vinner saken i høyesterett, så må man prøve å anke saken og gå videre med det, så langt som det er mulig, forteller Sara.

Føler seg oversett

Sara synes derimot at det er dårlig gjort av staten og at det virker litt som om han blir oversett.

Jovsset Anet Sara i Hålogaland lagmannsrett

REINDRIFTSUTTØVEREN: Jovsset Ánte Sara akter ikke å gi seg uansett utfall.

Foto: Liv Inger Somby

– Jeg synes det er veldig dårlig av staten, de har allerede tapt to ganger tidligere, forteller Sara.

Sara synes det nå var påtide at staten innser at de har tapt. Han mener i tillegg at det ser ut til at dette har blitt en stor prinsippsak.

– Det virker som om de vil vise at de kan styre reindriftssamene som de vil, det virker å ha blitt deres prinsippsak, sier en litt frustrert Jovsset Ánte Sara.

Håper en seier vil forbedre rettsikkerheten

En seier mot staten ville vært veldig godt for den unge reindriftsuttøveren.

Sara ønsker at dette vil føre til en bedre rettsikkerhet for samene generelt og for hvordan samene blir behandlet av den norske stat.

– Håper dette kanskje kan føre til at det blir et prinsipp på at man ikke kan føre all slags bestemmelser for reindriftssamene, og for samene generelt, forteller en optimistisk Sara.

NRK Sápmi har ikke enda lyktes i å få en kommentar fra Sara's forsvarer Trond P. Biti.

NRK Sápmi venter på en begrunnelse på mail fra høyesterett om hvorfor de tar denne saken.

Korte nyheter

 • Tapte i sak om millioner i erstatning for rovdyrskade

  Tirsdag kom Borgarting lagmannsrett med dommen i en sak hvor reineiere fra Reinbeitedistrikt 6 Várjjatnjárga i Øst-Finnmark har gått til sak mot staten ved Klima- og miljødepartementet, skriver rovdyr.org.

  Reineierne, som ikke pålegges saksomkostninger, planlegger å anke til Høyesterett. De mener staten urettmessig har avkortet to millioner kroner i rovdyrskadeerstatning

  Tvisten oppsto da reinflokken fra Reinbeitedistrikt 6 Várjjatnjárga beitet i nabodistriktet lengre enn tillatt, og staten avkortet erstatningen for rovviltskader.

  Retten mener bruddet på reindriftsloven økte risikoen for rovviltskader og støtter statens avkorting.

  Lagmannsretten delte seg i synet på avkortingens omfang, hvor flertallet støtter statens avgjørelse, mens mindretallet argumenterer for delvis avkorting.

  Reineierne Aslak Niilas Smuk og Ante Erik Smuk med advokat Knut Helge Hurum i lagmannsretten i oktober.
  Foto: Svein Egil Hatlevik
 • Cindy Woodhouse Assembly of First Nations nationála hoavdan

  Cindy Woodhouse (40) válljejuvvui duorastaga Assembly of First Nations (AFN) nationála hoavdan, čállá CBC.

  Woodhouse lea Manitobas eret, gos son lea leamaš regionála hoavda.

  Son lohpida garrasit bargat buoredit mánáid dili, ássandili, ekonomalaš ovdáneami, dáhkádusaid ja eará áššiid mat gusket báikegottiide.

  Son lohpida dáid áššiid ovddidit federála eiseválddiide.

  – Kanáda. Dii ehpet sáhte vajálduhttit First Nations olbmuid. Dii viežžabehtet ruđaid min eatnamiin. Dalle fertebehtet maid minguing bargat ovttas buoredit eallindilimet, lohká Woodhouse.

  Assembly of First Nations lea Kanáda eamiálbmot (indián) hoavddaid nationála organisašuvdna.

  Cindy Woodhouse lea nubbi nissonolmmoš, gii jođiha dán organisašuvnna. Vuosttaš lei RoseAnne Archibald (2021-2023).

  Cindy Woodhouse
  Foto: CPAC
 • Sør-Varanger kommune legger ned Samisk Råd

  Kommunestyret i Sør-Varanger kommun vedtok å legge ned Samisk Råd og Klimarådet, skriver Sør-Varanger Avis.

  Vedtaket fikk knapt flertall.

  Mariann Wollmann Magga er leder for Samisk Råd i Sør-Varanger. Hun viser til samarbeidsavtalen med Sametinget og mener at avviklingen av Samisk Råd i praksis er å sable ned grunnlaget for denne avtalen.

  – Samisk Råd er en nødvendig ressurs i vår kommune, som må sies å være en av de hardest fornorskede kommunene i landet, uttaler Wollmann Magga til Sør-Varanger avis.

  Ansiktsbilde av Mariann Wollmann Magga i kofte utendørs
  Foto: Åse Pulk / Sametinget