Hopp til innhold

Gir ikke opp kampen mot staten

Jovsset Ánte Sara kjemper mot staten for tredje gang, men han akter ikke å gi seg uansett utfall.

Jovsset Ánte Sara i rettsalen

TIDLIGERE: Advokat Trond Biti og Jovsset Ánte Sara i retten.

Foto: LIV INGER SOMBY / NRK

Reindriftsuttøver Jovsset Ánte Sara har vunnet mot staten to ganger tidligere. Nå er saken hans tatt opp i høyesteretten.

Sara forteller at han hadde forventet at saken ble tatt til høyeste rett, så han var dermed ikke overrasket.

– Jeg tenkte slik fordi det er viktig at man forbereder seg for det verste utfallet, ellers så kan det bli veldig tungt når du får beskjeden, forteller Sara.

Denne saken tærer på og tar mye tid for den unge reindriftsuttøveren, men han akter ikke å gi seg uansett utfall.

– Om staten vinner saken i høyesterett, så må man prøve å anke saken og gå videre med det, så langt som det er mulig, forteller Sara.

Føler seg oversett

Sara synes derimot at det er dårlig gjort av staten og at det virker litt som om han blir oversett.

Jovsset Anet Sara i Hålogaland lagmannsrett

REINDRIFTSUTTØVEREN: Jovsset Ánte Sara akter ikke å gi seg uansett utfall.

Foto: Liv Inger Somby

– Jeg synes det er veldig dårlig av staten, de har allerede tapt to ganger tidligere, forteller Sara.

Sara synes det nå var påtide at staten innser at de har tapt. Han mener i tillegg at det ser ut til at dette har blitt en stor prinsippsak.

– Det virker som om de vil vise at de kan styre reindriftssamene som de vil, det virker å ha blitt deres prinsippsak, sier en litt frustrert Jovsset Ánte Sara.

Håper en seier vil forbedre rettsikkerheten

En seier mot staten ville vært veldig godt for den unge reindriftsuttøveren.

Sara ønsker at dette vil føre til en bedre rettsikkerhet for samene generelt og for hvordan samene blir behandlet av den norske stat.

– Håper dette kanskje kan føre til at det blir et prinsipp på at man ikke kan føre all slags bestemmelser for reindriftssamene, og for samene generelt, forteller en optimistisk Sara.

NRK Sápmi har ikke enda lyktes i å få en kommentar fra Sara's forsvarer Trond P. Biti.

NRK Sápmi venter på en begrunnelse på mail fra høyesterett om hvorfor de tar denne saken.

Korte nyheter

 • Ohcan lobi báččit guovžža

  Stáhtahálddašeaddji lea ohcan lobi báhččit guovžža Sirpmás Deanus. Nu čállá Ságat aviisa

  Guokte sávzza ja okta láppis leat goddon guvžii.

  Stáhta luondduhálddašeaddji jáhkká báhčinlobi dohkkehuvvot, vai báikkálaš bivdosearvi beassá bivdigoahtit guovžža. Dán dahket vai guovža ii gotte eanet sávzzaid, čállá áviisa

 • En person til sykehus etter trafikkulykke

  En person blir flydd til sykehus med helikopter etter trafikkulykken på E6 ved Indre Kjerringdal i Langfjorden i Alta, ifølge politiet i Finnmark på Twitter. Trafikken på veien dirigeres i påvente av bilberging.

 • Njulgen boastut čállojuvvon šilttaid

  Dál lea Stáhta geaidnodoaimmat divvon dáid boastut čállojuvvon šilttaid Evenáššis, Nordlánddas. Šilttat leat čužžon masa vihta jagi. Várdobáikki sámi guovddáža báikenammalávdegoddi lea máŋgii cuiggodan dán ja dáhttun divvut dáid. Lávdegotte-jođiheaddji Gudmund Johnsen lea duhtavaš.

  – Dat orru hui vuogas, viimmat leat guldalan min. Dát lea leamaš lossa proseassa, go bohtet boastut čállojuvvon namat, seammás go báikenammalávdegoddi geahččala oažžut dáid riekta čállojuvvon, dadjá Johnsen.

  Lidaláddi / Liland
  Foto: Mathis Eira / NRK