– Høsten er ødelagt

I flere tiår har elgjegere fra Kautokeino ferdes fra nabokommunen Karasjok til jaktfelt lengst øst i Kautokeino. Men nå har Karasjok kommune bestemt at det ikke lenger er aktuelt.

Elgjakt

Illustrasjonsbilde: Elgjakta er for mange høstens høydepunkt. For flere jaktlag i Kautokeino, er nå drømmen om å felle storoksen knust.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Per Nils Saari

For Per Nils Saari blir det vanskelig å gjennomføre årets elgjakt - dersom Karasjok kommune ikke lenger vil gi dispensasjon til jegere utenfra.

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

– Det er lange avstander og nå ser det ut til at Kautokeino kommune må lage egne løyper, sier leder i Kautokeino elgjegerforening, Per Nils Saari.

Saari har de siste 20 årene søkt og fått motorferdseldispensasjon fra Karasjok kommune for å komme seg til blant annet Bavttajohka jaktfelt – et felt som ligger på grensa mellom Karasjok og Kautokeino, lengst øst i kommunen.

Dropper elgjakta

Også i år skulle Saari og jaktlaget hans på elgjakt hit, men nå spøker det for høstens høydepunkt.

–Jeg har ingen interesse av å bidra til å ødelegge mer barmark når det allerede finnes godkjente løyper som vi kan bruke. Dette kan ødelegge høsten min da det ikke er sikkert at det blir noe av årets jakt for oss, sier Saari.

Vedtaket fra Karasjok kommune vil gi store konsekvenser for totalt fem jaktlag som i år har søkt seg til jaktfelt lengst øst i Kautokeino kommune.

Støy og trafikk

Årsaken til at elgjegere fra Kautokeino må kjøre via Karasjok for å komme seg til flere av jaktfeltene som ligger lengst øst i kommunen og som grenser til nabokommunen Karasjok, er fordi motorferdselsløypene kun går fra Karasjok. Det finnes ingen slike løyper fra Kautokeino.

Men nå har altså dispensasjonsutvalget i Karasjok bestemt at jegere fra andre kommuner som skal jakte utenfor Karasjok kommune ikke lenger skal få dispensasjon til å ferdes over kommunens områder.

Årsaken til det er at elgjegere i Karasjok har klaget på at disse dispensasjonene fører med seg så mye støy og trafikk som forstyrrer elgjakta i de områdene hvor blant annet Kautokeino-jegerne har fått ferdes tidligere, bekrefter dispensasjonsutvalget i kommunen.

Velfungerende ordning

Jan Idar Somby

Jan Idar Somby, leder i Karasjok elgjegerforening, synes kommunens vedtak er underlig.

Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Men Karasjok elgjegerforening har ikke oppfattet dette som et stort problem.

– Det er ikke vi som står bak dette. Jeg antar at det er enkeltjegere som kommunen har vært i kontakt med. Trafikken fra de jaktlagene som ferdes til Kautokeino kommune har ikke vært et stort problem. Vi har kun hørt om noen som har reagert på det, sier leder Jan Idar Somby.

Lederen i Karasjok elgjegerforening er ikke enig med kommunen.

– Jeg synes det er rart dersom jegere utenfor ikke skal få ferdes i kommunen. Det har jo fungert bra hittil, sier Somby.

– Stor overraskelse

Det spøker også for Alta-mannen Kjell Korbi som i år skal på elgjakt med jaktlaget sitt til Geađgeborgielas i Kautokeino kommune. For å komme seg til jaktfeltet må man ta seg gjennom Karasjok. Dersom kommunen nå sier nei, må Korbi enten ta beina fatt eller leie helikopter.

– Vi har jo mye utstyr, så vi kan jo ikke frakte alt til fots. Og det koster mye penger å leie et helikopter. Vi må nok nå vurdere om vi i det hele tatt kan gjennomføre jakta i år, sier Korbi.

Korbi har også tidligere fått dispensasjon av Karasjok kommune og har ikke tidligere fått noen signaler om at den praksisen er i ferd med å endres.

– Det kommer som en stor overraskelse nå, sier Kjell Korbi.

Nye løyper uaktuelt

Per Nils Saari, som er leder i Kautokeino elgjegerforening har allerede vært i kontakt med Finnmarkseiendommen og Fylkesmannen i Finnmark for å høre om hva de nå kan gjøre med situasjonen. Og den saken er klar: eventuelle nye løyper fra Kautokeino vil ikke godkjennes.

– Det er så enkelt som at jegerne da må gå. Det er ikke mulig å lage nye løyper, det er ulovlig og vil bli anmeldt, sier fungerende miljøsjef hos Fylkesmannen i Finnmark, Jostein Fløgstad.

Elgjegere kan klage

Jostein Fløgstad fra fylkesmannen på befaring i Øvre-Anarjok

Jostein Fløgstad fra Fylkesmannen i Finnmark, her avbildet ved en tidligere anledning.

Foto: Mika Saijets / NRK

Fylkesmannen understreker overfor NRK Sámi Radio at det etter motorferdselsloven er et kommunalt selvstyre og at dispensasjonsutvalgene i de enkelte kommunene har adgang til å gi avslag på søknader om dispensasjon vedrørende kjøring i utmark.

– Men lovverket gir ikke adgang til å forskjellsbehandle mellom innbyggere i egen kommune og andre kommuners innbyggere. Det er saken som skal være avgjørende om det skal gis dispensasjon eller ikke, sier Fløgstad.

Fløgstad minner om at man kan klage på vedtak og at saken dermed kan havne hos Fylkesmannen for endelig avgjørelse.