Giitá vehkiid

Deanu sátnejođiheaddji Frank Ingilæ (Bb) lea odne deaivvadan leansmánniin, ja ohcanveagain geat ohcet láhppon Odd Henry Lahm (80) Sieiddá ja Luovttejoga guovllus, Deanus. – Giittán buohkaid geat ohcet, ja doaivumis gávdnat su, cealká Ingilæ.

Har akkurat vært i møte med Lensmann og innsatsledelse om leteaksjonen for å finne Odd Henry Lahm. Det er ca 170...

Publisert av Frank Martin Ingilæ Tirsdag 19. september 2017