Gielladilli Gáivuonas

Gáivuona suohkan áigu árvvoštallat mo sámegiela dilli lea suohkanis, ja mo ovddidit ain giela. Suohkana sámi giellasiidda jođiheaddji Per-Johannes Marainen oaivvilda ahte lea dehálaš nannet ja seailluhit sámegiellamáhtu. Son dadjá ahte go lea sáhka nuoraid gielas, de lea lunddolaš váldit maid nuoraid rávvagiid vuostá dákkár barggu oktavuođas.