Giđđalodden bistá logi beaivve

Guovdageainnu suohkan lea dál mearridan ahte lea lohpi čáhcelottiid bivdit miessemánu 30. beaivve gaskaija rájes gitta geassemánu 10. beaivve rádjai. Dákko gasko leat vel guokte beaivve goas lea bivdogielddus. Dáid muitala Ávvir. Guovdageaidnu lea áidna Norgga suohkan gos giđđalodden ain lea lohpi. Garra njuolggadusat ja earit leat eaktun.