Giđđadulvi golgagoahtá

Beaivváš Sámi Teahtera revya "Giđđadulvi" lea farga oaidnimis. Dál mátkoštišgohtet čájálmasain. Tromsa lea vuosttaš bissánansadji.

Giđđadulvejoavku
Foto: Beaivváš Sámi Teahter

Beaivváš Sámi Teáhtera bivnnuhis kabarea lea dál fas gearggus čájehišgoahtit somás bihttáid.Guđa jahkkái ii leat Giđđadulvi leamaš jođus, muhto dál de vuolgá Beaivváš Sámi Teahter mátkái. Sis gullet beakkálmasat iežaset barggus, ii sámi servodagas ábut beasadit bilkideamis.

Vuosttaš geardde čájálmasmátkis

 

Ina Margareth Hætta ja Nils Henrik Buljo

Ina Margareth Hætta ja Nils Henrik Buljo

Foto: Silja Somby

Ina Margareth Hætta ja Nils Henrik Buljo leaba vuosttaš geardde mielde Beaivváš Sámi Teahtera čájálmasmátkis. Goappašagat illudeaba, eaba dieđe mo gehččit váldet vuostá sin čájálmasa. Ina Margareth Hætta lea ovdal leamaš okto lávddis, stand up komihkkárin, Nils Henrik Buljo lea ges leamaš mielde filmmain. Viđas oassálasttet lávddis, sii leat earret dán guoktá, Egil Keskitalo, Sara Margrethe Oskal ja Svein Birger Olsen.

Gula ášši  

Loga maiddái:

Teáhter hálidivččii čaimmahit du