Geir Johnsen

Geir Johnsen er 2. kandidat på Aps liste i valgkrets 5.

Geir Johnsen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han er født 25.4.1970. Bosatt på Tennevoll i Lavangen kommune.

I kommunen var 89 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 1.226 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Geir Johnsen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

412 552

0

164 473

2007

245 039

0

100 236

Roller

Han står oppført som innehaver av et enkeltmannsforetak som ble etablert i 1995. Foretaket driver transportformidling.

Johnsen er eier og innehaver av Ago Eiendom DA med adresse på Tennevoll. Selskapet ble etablert i 2003. Bransjen er utleie av fast eiendom.

Geir Johnsen står også oppført som styremedlem i Lavangen Idrettsforening.

Han er leder av Kommunalt rådgivende organ for samiske saker i Lavangen kommune.

Se også: Maktbasen