NRK Meny

Geainnut gitta

Máŋgga Mátta- ja Gaska-Norgga siseatnangeainnut, ja Davvi-Norgga meahcce- ja duottargeainnut leat dál gitta.

Finnmárkkus leat ovdamearkka dihtii Suoidneleavšši, Háhtira ja Idjavuonduoddara duottargeainnut gitta dál dálkkiid dihtii.

Máŋgga geaidnogaskkain leat dasa lassin ráidovuodjimat.

Geaidnodoaimmahat ávžžuha olbmuid geahčastit geaidnobálvalusa dieđáhusaid neahttasiiddus 175.no, ovdalgo vuoddjájit.